Hội thảo bàn giao, tiếp nhận các kết quả cuộc điều tra về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số

04:05 PM 16/04/2016 |   Lượt xem: 2746 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự có đồng chí Nguyễn Gia Luyện, Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I – TCTK; đồng chí Nguyễn Huy Duẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính; Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt thuộc Trung tâm Thông tin; Lãnh đạo, chuyên viên thuộc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I - TCTK.

Để chuẩn bị cho lễ công bố kết quả điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số và bàn giao, tiếp nhận kết quả điều tra được thành công (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2016) tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung chi tiết của phương án giao nhận kết quả cuộc điều tra, gồm: Nội dung giao nhận, phương thức giao nhận, xác nhận; số lượng, thời gian giao nhận...

Việc tiếp nhận, bàn giao kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số nhằm: xây dựng được lộ trình, kế hoạch chi tiết để công tác bàn giao kết quả điều tra được đầy đủ, chính xác và đáp ứng các yêu cầu đặt ra, đảm bảo hỗ trợ cho việc xử lý và khai thác dữ liệu của UBDT đạt hiệu quả, làm cơ sở hình thành hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Ngoài việc bàn giao, tiếp nhận các dữ liệu do Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I - TCTK quản lý, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin nhấn mạnh, để lưu trữ, khai thác hiệu quả các số liệu này cần phải có sự hỗ trợ thường xuyên rất kỹ của Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I - TCTK, đề nghị phía Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I tiếp tục có sự hỗ trợ việc đưa vào khai thác và duy trì, đặc biệt là khi đưa vào khai thác và duy trì

Đồng chí Nguyễn Gia Luyện, Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I - TCTK chia sẻ, việc bàn giao dữ liệu chỉ là bước đầu, cần khai thác triệt để dữ liệu hiện có, sau đó tiếp tục xây dựng kế hoạch để nâng cấp, cập nhật hằng năm. Phía Trung tâm Tin học Thống kê khu vực I - TCTK sẵn sàng chia sẻ, trao đổi và hướng dẫn bộ phận tiếp nhận, xử lý phía cơ quan UBDT để có thể đưa dữ liệu vào khai thác.

Kết thúc Hội thảo, 2 bên thống nhất các nội dung phương án bàn giao kết quả điều tra và gửi Vụ Kế hoạch Tài chính hoàn thiện trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

Xuân Thường