Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Yên Bái

11:46 PM 11/07/2016 |   Lượt xem: 6542 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tặng quà lưu niệm cho các đại biểu người có uy tín tỉnh Yên Bái

Thay mặt đoàn, bà Nông Thị Kim Cúc đã báo cáo với Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến về tình hình thực hiện chính sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, toàn tỉnh có 1.178 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, UBDT, tỉnh Yên Bái đã triển khai đầy đủ nội dung chính sách dành cho người có uy tín trong đồng bào DTTS của tỉnh. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế nên trong quá trình triển khai các chính sách còn gặp nhiều khó khăn, việc tổ chức bồi dưỡng cung cấp thông tin và tham quan học tập kinh nghiệm của đội ngũ người có uy tín của tỉnh còn nhiều hạn chế.

Bà Nông Thị Kim Cúc mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của UBDT đối với việc thực hiện chính sách dân tộc nói chung, trong đó có chính sách dành cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Toàn cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, các đại biểu người có uy tín đã chia sẻ với Bộ trưởng những kinh nghiệm của bản thân trong việc phát huy vai trò của người có uy tín tại địa bàn sinh sống và báo cáo kết quả thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương.

Ông Sàng A Chu, đại diện người có uy tín bản Tà Chơ, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải vui mừng cho biết: “Nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, qua các chương trình, chính sách, xã Cao Phạ đã thực sự thay da, đổi thịt với hệ thống điện, đường, trường, trạm, các thiết bị văn hóa, các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thương mại, dịch vụ được đầu tư, phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, dân chủ được phát huy, an ninh nông thôn, an ninh dân tộc được ổn định”. 

Trao đổi với các đại biểu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dành cho đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Bộ trưởng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm đến công tác dân tộc, sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam và việc phát triển đời sống kinh tế - xã hội vùng DTTS. Điều đó được thể hiện qua các cơ chế, chính sách thiết thực, hỗ trợ cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS trong những năm qua. Là cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, UBDT luôn nỗ lực nghiên cứu, xây dựng và tham mưu với Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp, hiệu quả để nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng DTTS, dần xóa bỏ khoảng cách giữa các vùng, miền.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi tiếp

Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái, tiếng nói của người có uy tín rất có trọng lượng, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy chính quyền, địa phương trong việc hoàn thành các nhiệm vụ tại cơ sở.

Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ người có uy tín của tỉnh tiếp tục làm hạt nhân chính trị tại cơ sở, tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến đồng bào các DTTS, là hạt nhân đảm bảo sự đoàn kết, động viên bà con tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con em được học tập, nâng cao trình độ; tiếp tục động viên, đoàn kết đồng bào xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong đó có việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, không tái trồng cây thuốc phiện, tránh tình trạng nghiện ngập, xóa bỏ các tệ nạn xã hội; ăn ở hợp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh; không nghe theo lời kẻ xấu xúi gịuc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là các cấp chính quyền cơ sở;  giáo dục con em gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc.

Nhân dịp đoàn về thăm UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã tặng quà  cho các đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS của tỉnh Yên Bái.

Ngọc Ánh - Sơn Nam