Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tiếp và làm việc với ông AChim Fock, Quyền Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

06:16 PM 17/06/2016 |   Lượt xem: 11595 |   In bài viết | 

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc.

Trong những năm qua WB đã có nhiều chương trình hợp tác và hỗ trợ cho Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Sự hỗ trợ của WB đã góp phần quan trọng vào giảm tỷ lệ hộ đói, nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc, cải thiện năng lực cho đội ngũ làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi tiếp.

Mặc dù đã đạt được những thành tựu trong giảm nghèo vùng DTTS và miền núi, nhưng nhiều nơi tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn trên 50%, cá biệt có nơi còn trên 60 - 70%. Riêng tỷ lệ hộ nghèo DTTS chiếm gần 50% tổng số hộ nghèo trên cả nước, thu nhập bình quân của hộ DTTS chỉ bằng 1/6 mức thu nhập bình quân của cả nước. Chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, các nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Ông AChim Fock phát biểu tại buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông AChim Fock, Quyền Giám đốc WB tại Việt Nam cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trong công tác xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam. Ông  AChim Fock đánh giá cao sự hợp tác, tạo điều kiện của UBDT trong những năm qua đối với WB và mong muốn, trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục xây dựng chương trình hợp tác chiến lược bền vững với mục tiêu hỗ trợ vùng DTTS và miền núi khó khăn của Việt Nam. Ông AChim Fock khẳng định sự hợp tác giữa WB với UBDT và các Bộ, ngành của Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cảm ơn ông AChim Fock và đoàn chuyên gia của WB đã đến thăm và làm việc với UBDT, đánh giá cao mối quan hệ hợp tác và sự giúp đỡ quý báu của WB đối với Việt Nam, trong đó có UBDT. Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cho biết, thời gian qua UBDT đã thực hiện các chính sách xóa đói, giảm nghèo cho vùng đồng bào DTTS và đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận. Bộ trưởng nhấn mạnh: Một trong những chính sách hiệu quả, thiết thực mà UBDT chủ trì là Chương trình 135, đây là một hợp phần trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của Việt Nam. Bên cạnh đó, UBDT cũng tham mưu trình Chính phủ nhiều chương trình, chính sách dành cho vùng DTTS.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng thông báo với ông AChim Fock về việc xây dựng Luật Dân tộc và dự kiến sẽ trình Quốc hội vào tháng 10/2017. Đây là Bộ luật hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với công tác dân tộc, hướng tới ba mục tiêu: Nâng cao quyền lợi cho người DTTS; giúp luật hóa nguồn lực đầu tư cho vùng DTTS và miền núi; nâng cao vị thế và thiết chế quản lý của UBDT từ Trung ương tới địa phương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến mong muốn trong thời gian tới WB tiếp tục hợp tác, hỗ trợ UBDT trên các lĩnh vực: Tăng nguồn lực đầu tư đối với các xã nằm trong vùng đặc biệt khó khăn, những nơi mà có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 70%; hỗ trợ về mặt kỹ thuật, thiết kế các khung chương trình giúp UBDT dễ dàng hơn trong việc quản lý các chương trình, dự án; với uy tín của mình, WB chia sẻ thông tin và kêu gọi các tổ chức quốc tế hoạt động trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam tăng cường hỗ trợ cho vùng DTTS; hỗ trợ kinh phí để UBDT biên soạn tài liệu, giáo trình xây dựng khung chương trình đào tạo và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị hai bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin để việc hợp tác được thuận lợi và đạt kết quả cao nhất, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi.

Sơn Nam - Tiến Đạt