Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Kon Tum

06:59 PM 26/07/2016 |   Lượt xem: 7926 |   In bài viết | 

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Thay mặt các đại biểu ông Hà Hồng Duy báo cáo với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian vừa qua. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng sự nỗ lực vươn lên của bà con các dân tộc trên địa bàn tỉnh, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ngày được nâng lên, giá trị văn hóa truyền thống  được giữ gìn, bảo tồn và phát huy.

Bà Y Khar, đại diện người có uy tín xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước và UBDT  quan tâm hơn nữa tới đồng bào DTTS tỉnh Kon Tum, tiếp tục đầu tư nguồn lực phát triển kinh tế, thực hiện xóa đói giảm nghèo; thực hiệc các chương trình, chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt; đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và giải quyết việc làm cho con em đồng bào sau khi học xong đại học, cao đẳng…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người có uy tín tỉnh Kon Tum trong công tác xóa đói giảm nghèo,phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cho biết, trong thời gian tới, UBDT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành trung ương tiếp tục tham mưu, đề xuất với Chính phủ những chính sách phù hợp, hiệu quả dành cho vùng  đồng bào DTTS. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn đội ngũ người có uy tín tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, khắc phục khó khăn, động viên bà con vươn lên làm giàu, xây dựng đời sống ấm no, thôn xóm văn minh; từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn trao quà...

...và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu người có uy tín tỉnh Kon Tum.

Thay mặt Lãnh đạo UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn tặng quà lưu niệm cho các đại biểu người có uy tín của tỉnh Kon Tum.

Huyền Trang - Tiến Đạt