Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2015

01:19 AM 04/04/2016 |   Lượt xem: 3087 |   In bài viết | 

Đại diện lãnh đạo các đơn vị Ký giao ước thi đua năm 2016

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà nước, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành là thành viên Khối, gồm: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng phát triển Việt Nam. Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng tham dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội, Khối trưởng Khối thi đua các Bộ ngành tổng hợp phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Phòng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp. Theo đó, trong năm 2015, 10 đơn vị thành viên Khối thi đua đã phát động, triển khai phong trào thi đua với chủ đề: “Thi đua giỏi, phối hợp tốt, sáng tạo nhiều, thành tích cao”. Phong trào thi đua đã khơi dậy lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động, lan tỏa và trở thành động lực để 10 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Cùng với phong trào thi đua riêng, mang tính đặc thù của từng đơn vị, Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp cũng đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động chung của Khối, trong đó nổi bật nhất là Tọa đàm xây dựng các điển hình tiên tiến, cho ý kiến vào đề án tuyên dương các điển hình tiên tiến và Hội nghị điển hình tiên tiến; tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến với sự tham gia của 85 điển hình tiên tiến đại diện cho 10 đơn vị trong Khối.

Cũng trong năm 2015, Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm tại các đơn vị, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo của các đơn vị thành viên, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị cơ sở. Qua 3 đợt kiểm tra, khảo sát tại Tp.Nha Trang - Khánh Hòa, Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội đạt kết quả tốt, được các đơn vị đánh giá cao.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015 và đề ra phương hướng, mục tiêu công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra, lập thành tích chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp…

Tham gia góp ý tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình, thống nhất với các nội dung báo cáo tổng hợp của Khối trong năm 2015. Các đại biểu đã bổ sung những điểm nhấn nổi bật về nhiệm vụ chuyên môn và công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị mình, qua đó đề xuất một số kiến nghị trong năm 2016.

Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà đánh giá cao báo cáo tổng hợp công tác thi đua - khen thưởng năm 2015 của Khối thi đua các Bộ, ngành Tổng hợp. Với vai trò là các cơ quan tham mưu, tổng hợp cấp cao trong bộ máy nhà nước, các đơn vị thành viên của Khối đã luôn tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước quyết sách các chủ trương lớn về kinh tế - xã hội của đất nước, đóng góp thiết thực vào những chuyển biến tích cực về kinh tế, xã hội của nước ta trong năm 2015. Phong trào thi đua của Khối đã gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, vì vậy đã thể hiện được hiệu quả và có sức lan tỏa lớn.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, hướng tới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2016, đồng chí Trần Thị Hà đề nghị các đơn vị thuộc Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp hưởng ứng và triển khai 5 nội dung thi đua của Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX; các phong trào thi đua của các đơn vị phải thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm; có những việc làm thiết thực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới; quan tâm khen thưởng cho những người trực tiếp thực hiện; chủ động trong việc tham mưu, đề xuất các hoạt động thi đua cho các cấp lãnh đạo; làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tại đơn vị để kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Hội nghị đã công bố kết quả chấm chéo điểm thi đua giữa các Bộ, ngành trong Khối và thống nhất bình xét, suy tôn Văn phòng Quốc hội được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị cũng đã thống nhất bầu ra Khối trưởng và Khối phó nhiệm kỳ 2016, theo đó, trong năm 2016, Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ đảm nhiệm chức vụ Khối trưởng, Văn phòng Chủ tịch nước đảm nhiệm vai trò Khối phó.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc đã trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc và Đồng chí Trần Thị Hà tặng hoa chúc mừng Khối trưởng và Khối phó nhiệm kỳ 2016

Đại diện Khối trưởng nhiệm kỳ 2016, đồng chí Trần Bá Huấn, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã phát động phong trào thi đua trong toàn Khối năm 2016; lãnh đạo các đơn vị đã tham gia Ký giao ước thi đua.

Một số hình ảnh nổi bật tại Hội nghị tổng kết:

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Vũ Văn Phòng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày báo cáo tổng kết

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hà Hùng phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tặng bằng khen cho 12 tập thể…

… và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2015

Đồng chí Trần Bá Huấn, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2016

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.