Dự thảo Hồ sơ Luật Hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi

08:00 PM 07/02/2017 |   Lượt xem: 23070 |   In bài viết | 

Ủy ban Dân tộc đăng tải dự thảo Hồ sơ Luật Hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Mọi ý kiến góp ý xin được gửi về: Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc); số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0437349443. Email: vuphapche@cema.gov.vn.

Tờ trình đề xuất xây dựng luật xem tại đây

Đề cương chi tiết của luật xem tại đây

Báo cáo thi hành pháp luật xem tại đây

Báo cáo đánh giá tác động của chính sách xem tại đây