Báo cáo Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019

10:24 PM 03/06/2019 |   Lượt xem: 6049 |   In bài viết | 

Báo cáo gửi về Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ email: vutonghop@cema.gov.vn;

Thời gian: trước ngày 20/6/2019 để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết:

- Công văn số 555/UBDT-TH ngày 31/5/2019 của Ủy ban Dân tộc về báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019: tải về tại đây 

- Mẫu đề cương Báo cáo công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2019 của địa phương: tải về tại đây 

- Biểu số 02 đến 13: số liệu của địa phương: tải về tại đây 

- Biểu số 14: số liệu của bộ, ngành, địa phương: tải về tại đây 

Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Hà Thị Mai Phương, chuyên viên Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc; Điện thoại: 080 43055.