Điều chỉnh thời gian tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của UBDT thực hiện từ 2025

11:08 AM 18/06/2024 |   Lượt xem: 2002 |   In bài viết | 

Thực hiện Quyết định số 302/QĐ-UBDT ngày 24/5/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để thực hiện từ năm 2025, Thông báo số 854/TB-UBDT ngày 24/5/2024 thống báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2025. Ủy ban Dân tộc thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn:

Chi tiết nội dung Thông báo xem TẠI ĐÂY