Dự thảo: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg

12:00 AM 01/08/2020 |   Lượt xem: 2519 |   In bài viết | 

Ủy ban Dân tộc đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg trên Cổng thông tin điện tử - Ủy ban Dân tộc để xin ý kiến tham gia, góp ý của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Toàn văn dự thảo: du thao QĐ sửa đổi bổ sung.doc 

Văn bản góp ý gửi về Ủy ban Dân tộc.
Địa chỉ: số 349, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
Đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ thư điện tử vanphongdieuphoi135@cema.gov.vn

Trân trọng.