DỰ THẢO: Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

05:02 PM 05/11/2021 |   Lượt xem: 60240 |   In bài viết | 

Triển khai Kế hoạch xây dựng văn bản thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Ủy ban Dân tộc đã xây dựng dự thảo Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình:

Chi tiết: Du thao 2 - Thong tu giam sat danh gia CTMTQG.pdf 

Ủy ban Dân tộc đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến.

Văn bản góp ý xin gửi về: Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội (bản mềm xin gửi về thư điện tử: chuongtrinhmtqg3@cema.gov.vn).

Trân trọng.