Nội quy, Quy chế của Ủy ban Dân tộc

12:00 AM 03/06/2023 |   Lượt xem: 13273 |   In bài viết | 
TT NỘI QUY - QUY CHẾ QUYẾT ĐỊNH NGÀY CHỦ TRÌ
1 Quy chế làm việc của UBDT
(Quyche.docx)
588/QĐ-UBDT 16/08/2023 VP
2 Nội quy để xe các tầng hầm tòa nhà trụ sở UBDT số 349 Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội 734/QĐ-UBDT 12/10/2023 VP
3 Nội quy sử dụng và tiết kiệm điện của UBDT 473/QĐ-UBDT 29/06/2023 VP
4 Quy chế công tác văn thư của UBDT 852/QĐ-UBDT 31/12/2020 VP
5 Quy chế công tác lưu trữ của UBDT 853/QĐ-UBDT 31/12/2020 VP
6 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của UBDT 343/QĐ-UBDT 29/06/2015 TCCB
7 Quy chế đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của UBDT 650/QĐ-UBDT 31/08/2023 TTCĐS
8 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBDT 543/QĐ-UBDT 23/08/2021 TT
9 Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBDT 768/QĐ-UBDT 21/10/2022 VP
10 Quy chế quản lý và sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan UBDT 438/QĐ-UBDT 27/06/2019 VP
11 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công cơ quan UBDT 338/QĐ-UBDT 20/05/2022 VP
12 Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử của UBDT 147/QĐ-UBDT 05/04/2016 TTCĐS
13 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan UBDT 546/QĐ-UBDT 07/09/2018 TCCB
14 Quy chế tiếp công dân của UBDT 364/QĐ-UBDT 17/05/2023 TTUB
15 Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT 449/QĐ-UBDT 30/10/2014 VP
16 Quy chế văn hóa công sở của UBDT 370/QĐ-UBDT 10/06/2022 VP