Dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

02:21 PM 06/06/2017 |   Lượt xem: 14454 |   In bài viết | 

Ủy ban Dân tộc đăng tải công văn xin ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Mọi ý kiến góp ý xin được gửi về Ủy ban Dân tộc, địa chỉ: 80 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội, trước ngày 21 tháng 6 năm 2017. Điện thoại 04.37349892, Vụ Dân tộc Thiểu số,  Email:vudantocthieuso@cema.gov.vn.

Dự thảo Quyết định xem tại đây.

Dự thảo tờ trình xem tại đây.