Thông báo: Bảo trì định kỳ hệ thống Thư điện tử của UBDT

03:04 PM 19/09/2018 |   Lượt xem: 1580 |   In bài viết | 

Thực hiện kế hoạch bảo trì và bảo dưỡng định kỳ hệ thống thư điện tử của UBDT, Trung tâm Thông tin thông báo thời gian dự kiến tiến hành bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống Thư điện tử của UBDT.

Thời gian (dự kiến): Từ 17h00 ngày 21/9/2018 (Thứ 6), dự kiến hoàn thành vào 17h00 ngày 23/9/2018 (Chủ nhật).

Trong thời gian tiến hành bảo trì, một số hòm thư điện tử cá nhân có thể sẽ truy cập chậm hoặc không vào được.

Trung tâm Thông tin trân trọng thông báo.