Thông báo: Giới hạn dung lượng hộp thư điện tử (khẩn)

04:42 PM 30/05/2019 |   Lượt xem: 2529 |   In bài viết | 

Hiện nay, dung lượng lưu trữ Hệ thống thư điện tử của UBDT đã đầy, có thể sử dụng được trong vòng 10 ngày. Được sự đồng ý của Lãnh đạo UBDT tại Tờ trình số 113/TTr-TTTT ngày 28/5/2019, Trung tâm Thông tin tạm thời giới hạn dung lượng hộp thư điện tử cá nhân với các mức: 02Gb đưa thông tin cảnh báo; 03Gb không gửi thư được; 04Gb không gửi/nhận thư được.

Đề nghị người sử dụng xóa bớt các thư để đảm bảo giới hạn cho phép.