THÔNG BÁO: Mời tham gia Dự án sản xuất 03 phóng sự tài liệu

11:17 AM 17/11/2021 |   Lượt xem: 1449 |   In bài viết | 

Văn phòng Ủy ban Dân tộc tổ chức tuyển kịch bản cho dự án sản xuất 03 phóng sự tài liệu thuộc Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021” phát sóng trên kênh VTV1.

Hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/4/2019.

Nội dung cụ thể:

- Phóng sự tài liệu 1: “Xóa nghèo ở vùng lõi nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn”;

- Phóng sự tài liệu 2: “Vai trò của người uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội trong cộng đồng người dân tộc thiểu số”;

- Phóng sự tài liệu 3: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn gắn với giải quyết việc làm”.

Văn phòng Ủy ban Dân tộc kính mời các đơn vị tham gia dự án sản xuất Phóng sự tài liệu.

- Thời gian cuối cùng cùng nộp hồ sơ: 16h00 ngày 22 tháng 11 năm 2021.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Hồ sơ gửi đính kèm:

1. Quyết định số 129/QĐ-VP ngày 16/11/2021 về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá Gói thầu: 129-QD-VP

2. Thông báo số 486/TB-VP ngày 16/11/2021 về việc thông báo tuyển kịch bản cho dự án sản xuất phóng sự tài liệu: 486-TB-VP