Thông báo: Mời tham gia tuyển chọn chuyên gia tư vấn cá nhân (1)

12:31 PM 24/06/2020 |   Lượt xem: 1882 |   In bài viết | 

Hình thức tuyển chọn tư vấn cá nhân, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng. Sử dụng nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2020, được sử dụng theo quy định của pháp luật.

Thời gian cuối cùng nộp hồ sơ lý lịch khoa học: 17h00 phút ngày 07 tháng 7 năm 2020.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

>> Chi tiết: Thông báo số 204/TB-VP  ngày 23/6/2020: 204/TB-VP - 23-6-2020.pdf