THÔNG BÁO: Tiếp nhận viên chức vào làm việc tại Học viện Dân tộc năm 2023

03:30 PM 07/11/2023 |   Lượt xem: 5430 |   In bài viết | 

I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN

1. Đối tượng tiếp nhận

Là những người đủ điều kiện làm giảng viên đại học, hiện đang là viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập; công chức từ cấp huyện và tương đương trở lên công tác tại các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn theo thông báo của Học viện Dân tộc.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận:

- Đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 1, Điều 22 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội; không trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong quá trình kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật.

- Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, chuyên ngành đào tạo và kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận.

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Cơ bản phải còn đủ 10 năm công tác trở lên; trường hợp đặc biệt do yêu cầu công tác thì phải còn đủ 05 năm công tác.

3. Ưu tiên trong tiếp nhận: Người có kinh nghiệm công tác từ 05 năm trở lên ở vị trí việc làm cần tiếp nhận.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Giảng viên giảng dạy các học phần: Văn hóa học, dân tộc học, văn học; tôn giáo học: 01 chỉ tiêu

- Giảng viên giảng dạy tiếng Anh: 01 chỉ tiêu

- Giảng viên giảng dạy Tin học cơ sở: 01 chỉ tiêu

III. THỦ TỤC, QUY TRÌNH, HỒ SƠ TIẾP NHẬN

(Chi tiết: File kèm theo thông báo)

IV. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

1. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Tổ chức cán bộ, tầng 1, nhà A Học viện Dân tộc, Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 02432262594

2. Thời gian: Từ 08h00 ngày 02/11/2023 đến 17h00 ngày 01/12/2023 (trong giờ hành chính).

Học viện Dân tộc chỉ tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Thông báo này và không gửi trả lại hồ sơ nếu không được tiếp nhận.

Trân trọng thông báo./.

File đính kèm