Thông báo: Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

03:07 PM 06/11/2020 |   Lượt xem: 1453 |   In bài viết | 

Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc xin đăng tải đường link của Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” như sau:

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx

Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức tìm hiểu, tham gia dự thi.

Trân trọng.