THÔNG BÁO: V/v báo giá thi công bảo dưỡng Hệ thống điều hòa không khí, thông gió; Sục rửa hệ thống cấp thoát nước và bảo trì hệ thống điện tòa nhà trụ sở Ủy ban Dân tộc

12:28 PM 28/02/2024 |   Lượt xem: 631 |   In bài viết | 

Để có cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và triển khai các gói thầu liên quan đến công tác bảo dưỡng Hệ thống điều hòa không khí, thông gió; Sục rửa hệ thống cấp thoát nước và bảo trì hệ thống điện tòa nhà trụ sở Ủy ban Dân tộc - Số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội theo đúng quy định. Văn phòng Uỷ ban Dân tộc tộc đăng thông báo kèm theo bảng tổng hợp khối lượng, đề nghị các nhà thầu quan tâm gửi báo giá đến theo địa chỉ: Phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 05 tháng 03 năm 2024.

*Chi tiết nội dung Thông báo xem Tại đây