THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013-2020 và triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Hội Nông dân Việt Nam

02:50 PM 13/10/2021 |   Lượt xem: 493 |   In bài viết | 

BAN TỔ CHỨC
Hội nghị tổng kết Chương trình
phối hợp công tác giai đoạn 2013-2020 và triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban Dân tộc Hội Nông dân Việt Nam
- - - - - - - - - - - -

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thực hiện Kế hoạch số 1536/KH-UBDT ngày 11/10/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013-2020 và triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Hội Nông dân Việt Nam.

Ngày 13/10/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc - số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2013-2020 và triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Hội Nông dân Việt Nam.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai Chương trình phối hợp công tác số 951/CTPH-HNDTW-UBDT ngày 11/10/2013 giữa Ủy ban Dân tộc và Hội Nông dân Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020”.

Đồng chủ trì Hội nghị: Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và đại diện các Ban: Tổ chức, Xã hội, Kinh tế, Tuyên giáo, Văn phòng và các đơn vị liên quan của Hội Nông dân Việt Nam.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Hội Nông dân Việt Nam gồm các nội dung: Công tác tuyên truyền; Thông tin về tình hình nông dân, nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Phối hợp xây dựng một số mô hình điểm về xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Phối hợp kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chương trình, chính sách, dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thảo luận, thống nhất một số nội dung đưa vào Chương trình phối hợp cụ thể:

- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

- Tiểu Dự án 2 thuộc Dự án 3: Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Dự án 9: Đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhóm rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn.

- Tiểu Dự án 2 thuộc Dự án 10: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Hội Nông dân Việt Nam.

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ