Thư gửi các học sinh Trường Sư phạm miền núi Trung ương nhân dịp trường khai giảng - 19-3-1955

07:49 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 1931 |   In bài viết | 
Các cháu thân mến,
Nhân dịp Trường sư phạm khai giảng, Bác gửi lời thân ái hỏi thăm và chúc các cháu học tập tiến bộ.
Các cháu thuộc nhiều dân tộc và ở nhiều địa phương. Nhưng các cháu đều là con em của đại gia đình chung: là gia đình Việt Nam ; đều có một Tổ quốc chung: là Tổ quốc Việt Nam .
Trong hơn 80 năm, vì chúng ta bị thực dân Pháp và bọn vua chúa áp bức cho nên chúng ta lạc hậu, văn hoá kém cỏi, mà chúng nó áp bức được là vì chúng nó chia rẽ chúng ta, vì chúng ta chưa biết đoàn kết.
Ngày nay, các dân tộc anh em chúng ta muốn tiến bộ, muốn phát triển văn hoá của mình thì chúng ta phải tẩy trừ những thành kiến giữa các dân tộc, phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau như anh em một nhà.
Nhiệm vụ của các cháu là thi đua học tập để sau này góp phần vào việc mở mang quê hương của mình và việc xây dựng nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.
Bác sẽ có giải thưởng cho những cháu nào thi đua khá nhất.
Mong các cháu cố gắng và thành công.

Ngày 19 tháng 3 năm 1955
HỒ CHÍ MINH

(Hồ Chí Minh toàn tập, t.7, tr. 496)