Các dân tộc huyện Thường Xuân đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển

06:08 PM 24/05/2019 |   Lượt xem: 1549 |   In bài viết | 

Quang cảnh Đại hội

Tại Đại hội, ông Cầm Bá Xuân, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân nhấn mạnh: Những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai chính sách dân tộc, cùng sự nỗ lực của nhân dân, đời sống kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực… Đặc biệt, tỉ lệ hộ nghèo của huyện năm 2018 chỉ còn 13,77%, giảm 10,28% so với năm 2014. Số hộ DTTS nghèo hiện nay còn 2.604 hộ, chiếm 19,73% tổng số hộ DTTS, giảm 1.955 hộ so với năm 2014.

Đại hội DTTS huyện Thường Xuân xác định mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2019-2024 là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS. Tích cực huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào DTTS, miền núi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, giảm tỉ lệ hộ nghèo nhanh, bền vững. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng KT-XH, tạo bước chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo yêu cầu sản xuất hàng hoá. Mở rộng loại hình dịch vụ, du lịch, thương mại; bảo vệ môi trường. Chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt việc phát triển KT-XH nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng-an ninh, biên giới, vùng DTTS…

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Lương Văn Tưởng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và biểu dương thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Xuân đạt được trong những năm qua; đồng thời mong rằng, huyện sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lãnh đạo người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát huy các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư và lựa chọn 16 đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu DTTS cấp tỉnh.

Ban Dân tộc tặng Giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc

Dịp này, có 11 cá nhân được Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen, và 11 tập thể, 108 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc.

(baodantoc.com.vn)