Đại hội đại biểu DTTS huyện Bình Liêu lần thứ III năm 2019: Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm

11:01 AM 22/05/2019 |   Lượt xem: 1389 |   In bài viết | 

Quang cảnh Đại hội đại biểu DTTS huyện Bình Liêu lần thứ III năm 2019.

Tại Đại hội bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu nhấn mạnh, những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai chính sách dân tộc, cùng với sự nỗ lực của Nhân dân, đời sống kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực…; Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 44,31% đầu năm 2016 xuống còn 11,35% cuối năm 2018 (bình quân mỗi năm giảm trên 6%) …

Đại hội DTTS huyện Bình Liêu xác định mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2019- 2024 là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS. Tích cực huy động các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào DTTS, miền núi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh, bền vững. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, tạo bước chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế, nông nghiệp, nông thôn theo yêu cầu sản xuất hàng hoá.  Mở rộng loại hình dịch vụ, du lịch, thương mại; bảo vệ môi trường. Chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện tốt việc phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng – an ninh, biên giới, dân tộc…

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (đứng thứ 5 từ trái) và Bí thư Huyện ủy Bình Liêu Dương Mạnh Cường (ngoài cùng bên trái) trao đổi với đại biểu dự Đại hội Đại biểu DTTS huyện Bình Liêu lần thứ 3 năm 2019.

Về mục tiêu cụ thể đối với công tác dân tộc, Đại hội thông qua quyết tâm thư: Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 13,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người gấp 2 lần so với năm 2015; 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, đưa các xã còn lại (5/7 xã) ra khỏi diện ĐBKK, năm 2020không còn thôn ĐBKK, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 6%/năm; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt trên 70%.

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Đại hội, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội DTTS tỉnh Quảng Ninh lần thứ III năm 2019, đánh giá cao nỗ lực tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dân tộc của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các DTTS Bình Liêu trong những năm qua. Nhất là trong việc thực hiện các Chương trình 135, Đề án 196, phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc.

Đề cập đến nhiệm vụ trong giai đoạn tới của địa phương, bà Vũ Thị Thu Thủy lưu ý, tỷ lệ hộ nghèo của Bình Liêu tuy giảm sâu, nhưng vẫn còn 11,35% hộ nghèo, cao gấp 9 lần so với tỷ lệ nghèo của tỉnh Quảng Ninh. Do đó, Bình Liêu phải xác định công tác giảm nghèo vùng đồng bào DTTS là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên. “Cần có giải pháp giảm nghèo căn cơ và triển khai quyết liệt; các cấp ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần xây dựng kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo cụ thể, phát huy vai trò người đứng đầu; phân công cụ thể trong tổ chức thực hiện, trong đó cần chú ý cả giải pháp cầm tay chỉ việc…”, bà Vũ Thị Thu Thủy nhấn mạnh.

Ông Vũ Kiên Cường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Đại hội, các tập thể và cá nhân đồng bào DTTS có thành tích tiêu biểu xuất sắc của Bình Liêu trong mọi lĩnh vực đã được khen thưởng. Cụ thể, 2 tập thể và 10 cá nhân được nhậnBằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; 3 tập thể, 6 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen; UBND huyện Bình Liêu cũng khen thưởng 5 tập thể và 20 cá nhân.

Đại hội cũng lựa chọn cử 42 đại biểu đi dự Đại hội DTTS tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

(baodantoc.com.vn)