Nghệ An gặp mặt, tuyên dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2022

03:34 PM 29/03/2023 |   Lượt xem: 887 |   In bài viết | 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long phát biểu tại Hội nghị.

Hiện nay, lực lượng Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm 9 thành phần dân tộc, tộc người, là Thái, Khơ mú, Mông, Thổ, Ơ đu, Nùng, Kinh, Đan Lai, Tày Pọong; với nhiều thành phần như Già làng, Trưởng thôn, Trưởng bản, Bí thư Chi bộ...

Những năm qua, các chế độ chính sách dành cho Người có uy tín đã được tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời. Ngoài kinh phí Trung ương cấp, tỉnh đã bố trí tổng kinh phí thực hiện chính sách đối với Người có uy tín năm 2022 là 6,1 tỷ đồng; trong đó chính sách do huyện, thị xã chủ trì thực hiện là 2,55 tỷ đồng; Ban Dân tộc chủ trì thực hiện là 3,545 tỷ đồng. Chính sách dành cho Người có uy tín được thể hiện qua việc cấp phát báo, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế - xã hội ở trong và ngoài tỉnh, thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và Tết các DTTS, thăm hỏi lúc ốm đau, hoạn nạn...

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An Vi Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Sự quan tâm kịp thời đến Người có uy tín là một trong những điều kiện để Người có uy tín thực hiện tốt hơn vai trò, vị trí của mình. Thực tế cho thấy, Người có uy tín trong đồng bào các DTTS tỉnh Nghệ An luôn khẳng định được vị trí, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của mình, có nhiều đóng góp to lớn trong cộng đồng các DTTS.

Điểm nhấn thể hiện rõ vai trò quan trọng của Người có uy tín là họ đã bằng uy tín, trách nhiệm của mình tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, các cuộc vận động; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia gìn giữ an ninh biên giới; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh đã xuất hiện những gương sáng điển hình của những Người có uy tín “đứng mũi, chịu sào” ở cơ sở. Từ sự nêu gương, “đi đầu” của Người có uy tín, trong cộng đồng người DTTS đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hay và hiệu quả, nhiều phong trào văn hóa xã hội đầy ý nghĩa và lan tỏa…

Từ sự tiên phong, gương mẫu của Người có uy tín, đồng bào các DTTS đã nỗ lực vươn lên, thi đua phát triển kinh tế để xóa đói, giảm nghèo. Tính đến cuối năm 2022, bình quân tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS và miền núi của tỉnh giảm 3 - 4%/năm (riêng các huyện 30a, những năm gần đây giảm bình quân 6%/năm). Diện mạo nông thôn vùng DTTS và miền núi có những thay đổi căn bản. Đến năm 2022, toàn vùng có 37 xã/125 xã và 1 đơn vị cấp huyện đạt Chuẩn Nông thôn mới. Hiện nay, tỷ lệ hộ gia đình DTTS đạt chuẩn văn hóa là 80,7%; tỷ lệ làng, bản, khối, xóm đạt chuẩn văn hóa là 55,2%; tỷ lệ xã phường, thị trấn vùng DTTS có thiết chế văn hóa, thông tin - thể thao đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới đạt 34,26%.

Toàn cảnh Hội nghị.

Vai trò của Người có uy tín còn thể hiện rõ trong việc góp phần củng cố và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2022, 100% thôn, bản trên địa bàn có Ban Công tác Mặt trận và Chi hội Phụ nữ, 99,5% có Chi Đoàn thanh niên, 99,3% có Chi hội Nông dân, 95,5% có Chi hội Cựu chiến binh. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tăng khá, cựu chiến binh đạt 92,7%, nông dân 87%, Đoàn thanh niên 89%, Hội LHPN 98%, công đoàn 94%.

Tại Hội nghị, đã có 4 ý kiến của Người có uy tín và 1 ý kiến của đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ về những giải pháp, biện pháp, kinh nghiệm, bài học... phối hợp chỉ đạo, lãnh đạo Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh biên giới, xây dựngNông thôn mới...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao quà cho Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đánh giá cao vai trò, vị trí quan trọng của Người có uy tín trong đồng bào DTTS; Người có uy tín chính là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với mỗi người dân. “Vị thế, vị trí của Người có uy tín đã phát huy hiệu quả. Những đóng góp của Người có uy tín là rất to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội, gìn giữ an ninh quốc phòng vùng biên giới và là nhân tố quan trọng trong thực hiện khối Đại đoàn kết dân tộc”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh.

Trước thực tế cuộc sống còn khó khăn, đời sống người dân còn nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cao, kinh tế chưa phát triển tương xứng so với tiềm năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị cấp ủy chính quyền cơ sở cần quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, tiếp nhận hiệu quả các chương trình đầu tư để nâng cao đời sống của bà con, trước mắt là triển khai hiệu quả 3 chương trình MTQG, nâng cao nhận thức về mọi mặt, nhất là công tác dân tộc...

Hội nghị đã tuyên dương 250 Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS.

Đối với Người có uy tín, Phó Chủ tịch Bùi Đình Long mong muốn Người có uy tín tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, tích cực vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tham gia cùng cấp ủy vận động đồng bào thực hiện các chương trình MTQG, xây dựng củng cố chính quyền cơ sở, nêu cao tinh thần cảnh giác với các luận điệu xuyên tác, thù địch...

Đối với Ban Dân tộc tỉnh, Phó Chủ tịch Bùi Đình Long yêu cầu tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của Người có uy tín tại Hội nghị để trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ban Tổ chức trao quà cho 250 đại biểu là Người có uy tín.

Ghi nhận sự chỉ đạo, giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An Vi Văn Sơn mong muốn cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm đến công tác dân tộc, chính sách cho Người có uy tín... Tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò của Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện cho Người có uy tín tham gia các hoạt động ở địa phương về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. \

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là nêu cao vai trò, vị trí của Người có uy tín, Già làng, Trưởng bản, nghệ nhân dân gian… trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các Chương trình MTQG.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao quà cho 250 đại biểu là Người có uy tín tiêu biểu năm 2022.

(baodantoc.vn)