Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Ủy ban Dân tộc

10:13 AM 14/07/2021 |   Lượt xem: 3994 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã nghe ông Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên Thường trực Hội đồng TĐKT công bố Quyết định số 362, ngày 01/6/2021 về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng TĐKT của UBDT. Theo Quyết định, Hội đồng TĐKT có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm phát động phong trào thi đua theo thẩm quyền; định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua; tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Cũng tại cuộc họp ông Cầm Văn Thanh đã thông qua Tờ trình về việc tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc Huân chương Lao động của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với các cá nhân công tác tại UBDT và đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho 560 cá nhân. Cụ thể, Tờ trình đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Bùi Văn Lịch, nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm do có những thành tích xuất sắc trong công tác. Đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với 4 cá nhân thuộc Học viện Dân tộc. Đề nghị tặng Kỷ niệm chương của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho 560 cá nhân, trong đó có 44 cá nhân thuộc các vụ, đơn vị của UBDT.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng TĐKT nhất trí cao với Tờ trình do ông Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng  Vụ Tổ chức cán bộ trình bày.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đồng ý với Tờ trình đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn. Đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Bùi Văn Lịch; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho 560 cá nhân.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Vụ Tổ chức cán bộ ra văn bản thông báo kết quả cuộc họp của Hội đồng TĐKT đến các cá nhân chưa đủ điều kiện xem xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thuộc Học viện Dân tộc. Đồng thời, tiếp tục rà soát các điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ đối với cá nhân thuộc Học viện Dân tộc đáp ứng đủ điều kiện được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, lập tờ trình báo cáo Hội đồng TĐKT xem xét. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ rà soát toàn bộ quy trình, thủ tục, nhất là hoàn thiện công tác TĐKT trong thời gian tới, đảm bảo đúng quy định, quy trình.

(baodantoc.vn)