Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các trường chuyên biệt

10:52 PM 30/11/2023 |   Lượt xem: 3399 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Theo Báo cáo, Dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc được dự kiến tổng mức đầu tư hơn 296 tỷ đồng từ vốn đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương (theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Dự án sẽ được thực hiện từ 2023 đến 2025 tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Để đảm bảo thời gian thực hiện, Dự án Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc được chia thành 2 dự án thành phần cùng thực hiện song song. Theo đó, dự án thành phần 1 sẽ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy và học tập; Dự án thành phần 2 sẽ đầu tư xây dựng mới một số công trình.

Đối với Dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nhà Trang cũng được dự kiến đầu tư với hơn 197 tỷ đồng từ vốn đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương (theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Dự án được thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025 tại 2 cơ sở của Nhà trường và được chia thành 2 dự án thành phần cùng triển khai song song.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu bày tỏ thống nhất với báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa đối với cơ sở hạ tầng Trường Dự bị đại học dân tộc Nha Trang và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc, đồng thời cho rằng việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường là hết sức cần thiết, đáp ứng nhu cầu dậy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhân lực tại vùng DTTS&MN.

Các đại biểu cho biết, do đặc thù của các trường nên việc thi công sẽ ảnh hưởng đến việc dạy và học của Nhà trường, vì vậy đề nghị các đơn vị khi thi công cần phải đẩy nhanh tiến độ triển khai và thực hiện dự án trong dịp nghỉ hè của Nhà trường.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao sự nỗ lực trong việc chuẩn bị hồ sơ, hoàn thiện báo cáo đề xuất dự án của các đơn vị liên quan, báo cáo đều xuất dự án đã nêu được đầy đủ các vấn đề căn bản của chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng thực hiện dự án đảm bảo phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị, các đơn vị liên quan cần tập trung, đẩy nhanh thực hiện các nhiệm liên quan đến việc hoàn thiện chủ trương đầu tư; cần rà soát, đánh giá lại một lần nữa hiện trạng các hạng mục cần sửa chữa, cải tạo, nâng cấp; rà soát lại hệ thống pháp lý; rà soát lại hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức cho từng loại hạng mục công trình; xác định hạng mục đầu tư sát với yêu cầu thực tiễn và kế hoạch phát triển của các trường, tránh đầu tư tràn lan, lãng phí.

Xuân Thường