Tập huấn rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc kỳ 2014-2018

04:52 PM 12/04/2018 |   Lượt xem: 2016 |   In bài viết | 

Toàn cảnh đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, ngày 08/3/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc. Hội nghị tập huấn lần này là dịp để các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên thuộc UBDT tiếp thu và giải đáp những băn khoăn liên quan đến nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản về lĩnh vực công tác dân tộc. Qua đó nhằm phát hiện những văn bản không còn phù hợp, hết hiệu lực hoặc chồng chéo để đề xuất sửa đổi, bãi bỏ hoặc thay thế, ban hành văn bản mới phù hợp hơn.

Ông Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe ông Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản trong Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018. Ông cho biết, theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ thì 5 năm cả nước sẽ thực hiện việc hệ thống hóa văn bản, kỳ đầu tiên được tiến hành hệ thống hóa là năm 2013 (kết thúc vào 31/12/2013). Đối tượng của kỳ hệ thống hóa lần này là toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực được ban hành từ 01/01/2014 đến 31/12/2018 hoặc những văn bản chưa có hiệu lực nhưng được ban hành vào trước 31/12/2018.

Đại diện phía Bộ Tư pháp cũng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2014-2018. Trong đó hướng dẫn chi tiết việc xác định chính xác, đầy đủ các văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của UBDT kỳ 2014-2018; trình tự hệ thống hóa văn bản (tập hợp văn bản và kết quả rà soát; kiểm tra lại kết quả rà soát; công bố kết quả hệ thống hóa văn bản...).

Để đáp ứng yêu cầu công bố kết quả hệ thống hóa trước 30/01/2019, phía Bộ Tư pháp cũng đề nghị việc rà soát, hệ thống hóa cần có sự tham gia, phối hợp của các Vụ, đơn vị trong toàn UBDT, trong đó Vụ Pháp chế là đơn vị thường trực tổng hợp.

Xuân Thường