Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tham dự Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2021 của Vụ Địa phương I

08:33 AM 30/09/2021 |   Lượt xem: 1470 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm của Vụ Địa phương I cho thấy, Vụ đã bám sát vào chức năng nhiệm vụ và công việc được giao; phối hợp chặt chẽ với các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban để nắm tình hình công tác dân tộc phục vụ hội nghị giao ban hằng tuần, tháng, quý, năm; tham mưu xây dựng văn bản trả lời Quốc hội, Chính phủ; triển khai công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình địa bàn theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đề xuất các nhiệm vụ, đề án xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) giai đoạn 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2021-2025; cơ chế đặc thù Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước. Trước tình hình đó, Vụ Địa phương I đã chủ động nắm tình hình đồng bào DTTS, kịp thời đề xuất hỗ trợ đồng bào bị nhiễm Covid-19 trên địa bàn Vụ được giao theo dõi. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung cho những kết quả đã đạt được, đồng thời đánh giá những mặt hạn chế, đưa ra những đề xuất, định hướng để làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà tập thể Vụ Địa phương I đã đạt được 9 tháng đầu năm, đồng thời đánh giá cao phương hướng đề ra trong 3 tháng cuối năm 2021 của Vụ Địa phương I. 

Để hoàn thành các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm đạt kết quả cao, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu Vụ Địa phương I bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nắm chắc tình hình KT-XH, an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS tại địa bàn 24 tỉnh, thành phố được giao theo dõi; tập trung triển khai các nhiệm vụ liên quan đến các đề án, dự án, trong đó tăng cường phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn Dự án 9 trong Chương trình MTQG; chủ động giải quyết các nhiệm vụ phát sinh; tập trung phân công, phân nhiệm, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và đúng quy trình.

Đối với việc nắm bắt tình hình các địa phương, bên cạnh việc nắm tình hình dịch bệnh Covid -19, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông yêu cầu Vụ Địa phương I cũng lưu ý thường xuyên cập nhật tình hình thiên tai lũ lụt; đề xuất các chính sách dài hạn để hỗ trợ đồng bào khắc phục những thiệt hại do thiên tai cũng như dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Hờ Bá Hùa