Tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin tại Vụ Địa phương III

12:43 PM 22/12/2015 |   Lượt xem: 1865 |   In bài viết | 

Dự Hội thảo, tập huấn có các đồng chí: Huỳnh Thị SôMaLy, Vụ trưởng Vụ Địa phương III; Phan Văn Tợ, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III; Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc TTTT cùng các kỹ sư, chuyên viên thuộc TTTT và Vụ Địa phương III; các đồng chí công chức, viên chức Ban Dân tộc Tp.Cần Thơ; đại diện VTV Cần Thơ.

Tại Hội thảo, tập huấn, các đại biểu đã được nghe kỹ sư của TTTT giới thiệu về ứng dụng hệ thống điều hành tác nghiệp của UBDT như: Quy trình tổng thể xử lý văn bản đi, đến; Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; chức năng và tiện ích thuộc hệ thống điều hành tác nghiệp; bộ cơ sở dữ liệu; Giới thiệu giao diện, bố cục nội dung Cổng Thông tin điện tử UBDT phiên bản mới; Trang thông tin truyền thông Chương trình 135; giới thiệu khai thác, sử dụng hệ thống Thư điện tử UBDT...

Cũng tại Hội thảo, tập huấn các đại biểu đã được các kỹ sư thuộc TTTT trao đổi, hướng dẫn và thao tác trực tiếp trên máy tính cá nhân, đồng thời giải đáp các vướng mắc trong quá trình xử lý văn bản đến, xử lý văn bản đi, tạo lập hồ sơ công việc, tiện ích điều hành tác nghiệp nội bộ....

Tổng kết Hội thảo, tập huấn, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc TTTT nhấn mạnh: Qua các nội dung được giới thiệu tại Hội thảo, mong muốn tập thể cán bộ, chuyên viên Vụ Địa phương III sẽ khai thác hiệu quả Hệ điều hành tác nghiệp của UBDT, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao; Vụ Địa phương III cũng như Ban Dân tộc thành phố tích cực ứng dụng, sử dụng Hệ thống thư điện tử trong giao dịch, xử lý công việc của cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp cung cấp, đăng tải các thông tin lên Cổng Thông tin điện tử UBDT cũng như Trang thông tin hoạt động của Chương trình 135.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà cũng khẳng định, TTTT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Vụ, đơn vị của UBDT cũng như các Ban Dân tộc trong việc hướng dẫn, tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đưa công nghệ thông tin trở thành công cụ đắc lực, hiệu quả trong xử lý, giải quyết công việc.

Sơn Nam

Tin khác