Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên DTTS: Cần có cơ chế, chính sách đặc thù

01:54 PM 13/12/2019 |   Lượt xem: 1768 |   In bài viết | 

Thanh niên là lực lượng nòng cốt để khởi nghiệp sáng tạo ở vùng DTTS và miền núi

Vẫn đang hô khẩu hiệu?

Khởi nghiệp sáng tạo (startup) đang là hướng tiếp cận mới để giảm nghèo và phát triển bền vững cho vùng đồng bào DTTS; trong đó lực lượng thanh niên được xem là nòng cốt. Khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên vài năm gần đây đã có sự hỗ trợ từ chính sách theo Nghị định 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo cũng như Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Nhưng theo bà Phan Hoàng Lan, đại diện Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp (Bộ Khoa học và Công nghệ), các chính sách liên quan đến khởi nghiệp nói chung, cho thanh niên nói riêng ở nước ta còn rất mới và thiếu. Để hoàn thiện khung pháp lý cũng như chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo phải mất thêm một thời gian nữa.

Ngay cả với tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam - nơi tập hợp, định hướng và kết nối để thanh niên khởi nghiệp, việc triển khai một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp vẫn còn những hạn chế nhất định. Ví dụ: Tháng 3/2017, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã ra mắt Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (SYS), hoạt động trên nền tảng công nghệ số. SYS được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.

Nhưng sau gần 3 năm, tại thời điểm này, nếu truy cập vào trang web chính thức của SYS, vào một số mục liên quan đến kinh phí hỗ trợ khởi nghiệp như: “Các quỹ tư nhân có vốn đầu tư khởi nghiệp”, “Các tỉnh/thành phố có Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp”, “Nguồn vốn”... thì đều chỉ thấy thông báo trạng thái… “đang cập nhật” (đồng nghĩa là chưa có nguồn vốn nào để hỗ trợ khởi nghiệp - Pv).

Tháo gỡ những “nút thắt”

Có thể thấy rất rõ nhiều hạn chế hiện nay trong cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo. Đó là sự chung chung, có khi khá mơ hồ về các thông tin về cơ chế, chính sách khởi nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; là sự thiếu đồng đều trong các phong trào, chương trình đồng hành cùng thanh niên; trong đó vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa hiện vẫn là “vùng trũng”… Vì thế, hiện chưa có nhiều thanh niên nông thôn, thanh niên DTTS được hỗ trợ phát triển kinh tế, khởi nghiệp

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (tổ chức từ ngày 10 - 12/12), Trung ương Hội LHTN Việt Nam đặt mục tiêu tạo môi trường sáng tạo, trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên. Trong đó, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đặt chỉ tiêu hỗ trợ ít nhất 500 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; đồng thời phấn đấu 100% Hội LHTN Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển.

Việc xác lập những chỉ tiêu nêu trên cho thấy, Trung ương Hội LHTN Việt Nam quyết tâm khẳng định vai trò là nơi tập hợp thanh niên, đưa khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển” vào trong những hành động cụ thể, trong đó đặc biệt chú trọng các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Tuy nhiên, để biến khẩu hiệu hành động thành những kết quả trong thực tế thì việc tháo gỡ những “nút thắt” trong cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên người DTTS, khởi nghiệp là việc phải làm. 

Tin khác