Triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng DTTS miền núi giai đoạn 2016-2020

09:16 AM 10/11/2016 |   Lượt xem: 26239 |   In bài viết | 

Uỷ ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời chỉ đạo cấp xã, cấp huyện tổ chức xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg và các phụ lục, mẫu biểu kèm theo văn bản này; lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ kết quả phân loại xã khu vực III, II, I và thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Văn bản đề nghị và hồ sơ (kèm file điện tử) gửi về Ủy ban Dân tộc số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 05/12/2016.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời thông tin về Ủy ban Dân tộc (qua Vụ Chính sách Dân tộc, email: vuchinhsachdantoc@cema.gov.vn, điện thoại: 0437349438) để phối hợp giải quyết

Chi tiết Biểu mẫu kèm theo tại đây; chi tiết Công văn tại đây; chi tiết Quyết định xem tại đây.