Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2024

06:38 PM 08/07/2024 |   Lượt xem: 635 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cùng các đồng chí Lãnh đạo UBDT đồng chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Đinh Thị Phương Lan cùng đại diện các Ban Xây dựng Đảng; các Bộ, ngành cơ quan trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT; Ủy ban Nhân dân, các sở, ban, ngành và cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác dân tộc được Đảng, Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ thống chính trị các cấp quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện; nhân dân và cộng đồng xã hội cả nước quan tâm, theo dõi tạo động lực quan trọng trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc, sự nỗ lực cố gắng vươn lên của đồng bào các DTTS. Nhờ vậy, việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong 6 tháng đầu năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong triển khai các chương trình, chính sách dân tộc góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả về công tác dân tộc, nhất là công tác giảm nghèo cho đồng bào các DTTS. Đặc biệt, đã quan tâm chỉ đạo sát sao việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG DTTS).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị

Việc theo dõi, đôn đốc triển khai 03 chương trình MTQG được Chính phủ đưa vào các chương trình họp và Nghị quyết phiên họp thường kỳ hằng tháng. Thủ tướng Chính phủ thường xuyên đôn đốc các bộ, cơ quan chủ chương trình, chủ dự án, trả lời kiến nghị, đề xuất của các địa phương và bộ, ngành; yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện các nhiệm vụ về đẩy nhanh vốn đầu tư công và thực hiện các chương trình MTQG.

UBDT đã phối hợp chặt chẽ với các các bộ, ngành, địa phương trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Chương trình MTQG DTTS và các chính sách dân tộc trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các đề án nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; thực hiện các đề án, chính sách, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác trong 6 tháng đầu năm đạt mục tiêu đề ra, hoàn thành có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ. Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số và phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS được tăng cường; hợp tác quốc tế về công tác dân tộc tiếp tục được đẩy mạnh. Việc kiện toàn, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, năng lực đội ngũ cán bộ từng bước được chú trọng, nâng lên.

Ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Các bộ, ngành Trung ương đã tích cực, chủ động với trách nhiệm cao nhất, cùng vào cuộc trong chỉ đạo điều hành thực hiện công tác dân tộc và phối hợp chặt chẽ với UBDT thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền các địa phương bám sát và quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn của các bộ, ngành chỉ đạo tổ chức triển khai các chính sách dân tộc trên địa bàn, bước đầu đạt được kết quả tích cực trong phát triển KT-XH của địa phương 6 tháng đầu năm 2024.

Những kết quả trong thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2024 đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt của vùng đồng bào DTTS và miền núi. Việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt mục tiêu của năm và giảm so với cùng kỳ năm trước; mục tiêu giảm nghèo trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tốt hơn các chính sách, nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và cộng đồng. Mức sống của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi được cải thiện, góp phần củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tham luận tại Hội nghị

Trên cơ sở kết quả công tác dân tộc đạt được của 6 tháng đầu năm, trong 6 tháng cuối năm UBDT định hướng tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc như: Kết luận số 65-KL/TW, Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 10/NQ-CP, Quyết định số 1719/QĐ-TTg…. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường; giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Cùng với đó, tập trung xây dựng các Đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024; nhất là triển khai thực hiện Chương trình MTQG DTTS và miền núi theo đúng thời hạn được giao, đảm bảo chất lượng; tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của chính sách giai đoạn 2021 – 2030; triển khai thu thập các thông tin dữ liệu của cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS năm 2024 làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách dân tộc trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo…

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã có những ý kiến tham luận, phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, tập trung làm rõ thêm những vấn đề về tình hình KT-XH, giảm nghèo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các ý kiến đánh giá sâu về kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2024; đánh giá cụ thể về những kết quả đạt được trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, đặc biệt là các chính sách không thuộc Chương trình MTQG DTTS... đồng thời phân tích làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, vướng mắc và đề ra những giải pháp, biện pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách trong 6 tháng cuối năm 2024 và giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo UBDT cùng đại diện các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT đã phát biểu, giải đáp đối với những đề xuất, kiến nghị và những vấn đề liên quan đến thực hiện công tác dân tộc của các địa phương.

Nhân dịp này, UBDT đã tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc thành lập các Cụm, Khối thi đua trong lĩnh vực công tác dân tộc. Theo Quyết định, có 6 Cụm thi đua bao gồm Cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 2 Khối thi đua là các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBDT được thành lập.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cáo những ý kiến phát biểu thảo luận, đề xuất tâm huyết của các đại biểu, UBDT sẽ tiếp thu, bổ sung hoàn thiện Báo cáo kết quả công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2024; đồng thời xác định các giải pháp để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2024 đạt hiệu quả cao, qua đó phát hành chính thức gửi các cơ quan Trung ương và địa phương.

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2024 đã nhận được sự quan tâm cũng như tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội; Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 1657/QĐ-TTg, Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của các địa phương vùng DTTS và miền núi về công tác dân tộc.

Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS&MN, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường... giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết để không bị động, bất ngờ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, trọng tâm là Chương trình MTQG DTTS; tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền chính sách trong vùng đồng bào DTTS, gắn liền với phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh, hiện nay UBDT đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai cuộc điều tra, thu thập thông tin thực trạng KT-XH 53 DTTS trên toàn quốc, đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm chỉ đạo để việc điều tra đạt được hiệu quả cao nhất, các thông tin chính xác nhất. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiến hành, tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 trang trọng và ý nghĩa.

Đối với việc hoạt động của các cụm, khối thi đua, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị lãnh đạo các địa phương tạo điều kiện để các cụm, khối hoạt động hiệu quả, thực chất; các cụm, khối thi đua cần tăng cường tổ chức và đổi mới các hình thức hoạt động, tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương tới địa phương; tạo thành phong trào thi đua sôi nổi lập thành tích để hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026).

Xuân Thường