Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông làm việc với Giám đốc Ngân hàng phát triển Châu Á Andrew Jeffries

12:26 AM 15/12/2021 |   Lượt xem: 3630 |   In bài viết | 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Vui mừng đón tiếp và làm việc với ngài Giám đốc quốc gia Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông nhấn mạnh, trong bối cảnh nguồn lực trong nước còn hạn chế, việc tiếp tục huy động nguồn lực của các nhà tài trợ nước ngoài, trong đó có ADB là cần thiết, đúng với chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Với nguồn lực này, các chương trình dự án sẽ góp phần giải quyết đói nghèo, bất bình đẳng, sự tụt hậu và mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và vùng khó khăn của Việt Nam.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông phát biểu tại buổi làm việc

Về phía ADB, Ngài Andrew Jeffries - Giám đốc quốc gia ADB đã chia sẻ thông tin một số dự án của ADB đang được thực hiện ở Việt Nam, đồng thời cho biết, thời gian qua ADB đã tổ chức Đoàn công tác trực tiếp đến khảo sát một số địa phương, qua đó đánh giá quy mô, tính khả thi của các dự án và sẽ có phương án cụ thể trong thời gian tiếp theo.

Hai bên đã có những trao đổi xoay quanh các công việc cần triển khai sắp tới đối với các dự án đề xuất cũng như định hướng hợp tác tài trợ giữa ADB và UBDT. Theo đó, sự phối hợp sẽ dựa trên nguyên tắc chặt chẽ, thống nhất từ kế hoạch đến quá trình triển khai thực hiện. UBDT với vai trò, chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc đã và sẽ tiếp tục là cơ quan đầu mối ở Trung ương hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương trong công tác chuẩn bị dự án và kết nối nhà tài trợ nhằm đảm bảo sự thống nhất về mục tiêu, nội dung, tiến độ các chương trình dự án theo quy định của Chính phủ và nhà tài trợ.

Đoàn công tác của ADB tại buổi làm việc với UBDT

Đối với dự án đang chuẩn bị đàm phán, UBDT sẽ phối hợp chặt chẽ với ADB để đàm phán theo kế hoạch. Về các dự án hỗ trợ kỹ thuật, UBDT sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý trong nước theo quy định, trên cơ sở đó 2 bên cũng phối hợp, thống nhất từ kế hoạch đến quá trình thực hiện, đảm bảo hiệu quả Dự án hỗ trợ kỹ thuật này trong việc thu hút các nguồn lực không chỉ với ADB mà còn các nguồn lực khác dành cho vùng đồng bào DTTS của Việt Nam.

Trong định hướng chiến lược hợp tác, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông và ngài Andrew Jeffries cũng đã trao đổi một số vấn đề có tính kỹ thuật. Bằng tinh thần hợp tác, sự hỗ trợ mạnh mẽ của ADB, sự ủng hộ của các cơ quan Chính phủ Việt Nam, kỳ vọng các chương trình, dự án dành cho đồng bào DTTS sẽ sớm được thực hiện, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng DTTS nói riêng và cả nước nói chung.

Xuân Thường