Tôn vinh Người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo lần thứ II, năm 2024

10:02 AM 17/06/2024 |   Lượt xem: 956 |   In bài viết | 

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Chương trình

Tham dự Chương trình có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và gần 200 đại biểu là Người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo.

Về phía Uỷ ban Dân tộc, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh tham dự Chương trình. 

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại Chương trình

Phát biểu tại Chương trình, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường khẳng định, sự bình yên và phồn vinh của biên cương Tổ quốc in đậm dấu ấn đóng góp, cống hiến và hy sinh của đồng bào các dân tộc nói chung và của Người uy tín các dân tộc nói riêng. Đây thực sự là những “Điểm tựa của bản làng” ở những vùng đất trọng yếu của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, biên giới quốc gia có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là tài sản vô giá mà cha ông ta đã tạo dựng qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với bao hy sinh, gian khó để giữ gìn và trao truyền cho các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau. Bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, mà lực lượng nòng cốt, chuyên trách là Bộ đội Biên phòng. Để “mỗi người dân nơi biên giới là một cột mốc sống”, có vai trò quan trọng hàng đầu của Người có uy tín.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường mong muốn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của Người có uy tín, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh

Để phát huy hơn nữa vai trò của Người có uy tín trong cộng đồng các DTTS ở vùng biên giới thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, các bộ, ban, ngành, lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò quan trọng của Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Công tác vận động và phát huy vai trò của Người có uy tín cần trở thành một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp phải quan tâm, sớm phát hiện, bồi dưỡng, chuẩn bị điều kiện cần thiết cho những nhân tố có triển vọng để trở thành lớp Người có uy tín kế cận, kế tiếp, dồi dào, vững mạnh. Các chính sách đến với Người có uy tín cần kịp thời, đầy đủ, thiết thực. Ngoài quy định của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nghiên cứu để có thêm những chế độ cho Người có uy tín phù hợp điều kiện, đặc điểm, tình hình riêng của đơn vị, địa phương, nhất là trong việc hỗ trợ, trang bị những điều kiện cần thiết để Người có uy tín hoạt động.

Các đại biểu Người có uy tín tiêu biểu tham dự chương trình

Thường trực Ban Bí thư đề nghị đội ngũ Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu trong lời nói và việc làm để gia đình, dòng họ, thôn bản, cộng đồng noi gương và làm theo; tích cực phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nếp sống văn hóa mới, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, tệ nạn mê tín dị đoan; vận động, giáo dục con cháu trong gia đình, dòng họ, thôn, bản… tham gia các tổ tự quản đường biên, cột mốc, phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới...

Với ý nghĩa chính trị sâu sắc của Chương trình “Điểm tựa của bản làng”, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Dân tộc nghiên cứu cụ thể, định kỳ tổ chức Chương trình để kịp thời tôn vinh, động viên những Người có uy tín tiêu biểu đang ngày đêm không quản gian khổ, cùng với đồng bào các dân tộc và lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Biểu trưng và Giấy chứng nhận của Chương trình “Điểm tựa của bản làng” cho các đại biểu Người có uy tín tiêu biểu

Tại Chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Biểu trưng và Giấy chứng nhận của Chương trình “Điểm tựa của bản làng” cho các đại biểu Người có uy tín tiêu biểu.

Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II, 2024 có sự tham dự của 200 đại biểu đến từ 42 tỉnh, thành phố biên giới, biển đảo thuộc 47 dân tộc. Đại biểu cao tuổi nhất là ông Đinh Văn Ranh, sinh năm 1940 (84 tuổi), dân tộc Hrê, trú tại xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định; đại biểu trẻ tuổi nhất là anh Cao Xuân Long, sinh năm 1996 (28 tuổi), dân tộc Chứt, Trưởng thôn Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hoá, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; 8 đại biểu là chức sắc tôn giáo; 7 đại biểu là cán bộ Bộ đội Biên phòng.

Tiếp nối thành công của Chương trình lần thứ I, Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II nhằm mục tiêu tôn vinh và phát huy vai trò của những Người có uy tín tiêu biểu ở vùng biên giới, hải đảo nhằm biểu dương kịp thời những đóng góp hết sức quan trọng của Người có uy tín trong cộng đồng và những người có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đồng thời tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa Người có uy tín trong cộng đồng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó nhân rộng, lan tỏa những cách làm hay, gương người tốt và động viên, khích lệ Người có uy tín tiếp tục có những cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của mỗi cộng đồng dân tộc. 

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Chương trình

Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II, năm 2024 được tổ chức ở quy mô toàn quốc. Các đại biểu là Người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo còn tham dự các hoạt động: Gặp mặt Chủ tịch nước; Tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (K9). 

(baodantoc.vn)