Các dân tộc huyện Kon Plông đoàn kết, phát huy nội lực, chung tay xây dựng nông thôn mới

03:21 PM 24/05/2019 |   Lượt xem: 1231 |   In bài viết | 

Tiết mục cồng chiêng biểu diễn tại đại hội

Với chủ đề “Các dân tộc huyện Kon Plông đoàn kết, phát huy nội lực, chung tay xây dựng nông thôn mới”, Đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Plông lần thứ III năm 2019 đã quy tụ 140 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 22.000 đồng bào DTTS trên địa bàn.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua (kể từ sau Đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Plông lần thứ II năm 2014), huyện Kon Plông đã thực hiện thắng lợi Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Plông lần thứ II đề ra. Kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS đã có những chuyển biến rõ rệt, cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp. Các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, lao động-việc làm, công tác giảm nghèo được quan tâm, đầu tư.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đời sống nhân dân được cải thiện, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường và giữ vững; hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS được củng cố, quốc phòng-an ninh ổn định. Đồng bào các DTTS trên địa bàn đoàn kết, tin tưởng vào đường lối đổi mới, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. 5 năm qua, KT-XH trên địa bàn huyện Kon Plông có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 16,6%/năm (giai đoạn 2014-2018); thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15 triệu đồng (năm 2014) lên 23 triệu đồng (năm 2018); tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7,8%/năm.

Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu các DTTS huyện Kon Plông lần thứ III năm 2019 đã đề ra mục tiêu trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn 2019-2024: Tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người DTTS; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung các nguồn lực chính sách và vật chất xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững ở những vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào DTTS.

Các đại biểu tham dự trao đổi bên lề đại hội

Về mục tiêu cụ thể đối với công tác dân tộc, Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư: Thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển KT-XH, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2019-2024 đạt 5-7%/năm; đến năm 2024 thu nhập bình quân đầu người đạt 35-40 triệu đồng; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, duy trì 100% thôn làng có đội cồng chiêng và múa xoang; 100% thôn làng có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân chơi thể thao; khôi phục và phát triển các làng nghề thủ công; tỉ lệ trường lớp kiên cố đạt 100%...

Phát biểu tại đại hội, Ông Nguyễn Xuân Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc huyện Kon Plông đạt được trong thời gian qua và khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến đồng bào các dân tộc, coi việc chăm lo cho sự phát triển của đồng bào các dân tộc là việc đặc biệt quan trọng. Đảng, Nhà nước luôn tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống mới. Đại hội đại biểu các DTTS là dịp để ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đồng bào các DTTS huyện Kon Plông trong thời gian qua.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các tập thể

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Đức đề nghị huyện Kon Plông cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đánh giá hạn chế, tồn tại để tìm hướng đi phù hợp; đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo, khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện kết hợp với các nguồn lực để phát triển vùng DTTS. Chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, chú trọng việc sử dụng đội ngũ cán bộ là người DTTS trong hệ thống chính trị. Đồng bào các dân tộc cần phát huy tinh thần tự lực tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.

Trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho các cá nhân

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, ông Nguyễn Xuân Đức đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho 02 tập thể, 10 cá nhân; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 05 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Kon Plông tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 35 cá nhân.

Đại hội cũng biểu quyết chọn cử 18 đại biểu ưu tú đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019.

Ông Ka Ba Thành, Trưởng ban Dân tộc (bìa trái) và ông Thao Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (bìa phải) trao Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Minh Thu (Báo DT&PT)