Cao Bằng: Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào DTTS và miền núi

08:32 AM 23/09/2022 |   Lượt xem: 1199 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải dự và chỉ đạo Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có: Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban dân tộc (UBDT) Lê Sơn Hải; Lãnh đạo Vụ Pháp chế UBDT; Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng; cùng 160 đại biểu là lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cấp thôn, bản, ấp; Người có uy tín; tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên ở cơ sở; các chức sắc, chức việc tôn giáo và công chức, viên chức làm công tác dân tộc ở địa phương.

Hội nghị nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức pháp luật cho công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương; công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật; già làng, trưởng thôn, bản, Bí thư Chi bộ, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể ở cấp thôn, bản; Người có uy tín; chức sắc tôn giáo, đồng bào DTTS và Nhân dân.

Vụ phó Vụ Pháp chế UBDT Phan Hồng Thủy phát biểu nêu khái quát các chuyên đề

Về nội dung buổi tập huấn, Vụ phó Vụ Pháp chế UBDT Phan Hồng Thủy nêu khái quát 4 chuyên đề, gồm: Kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật dành cho đồng bào DTTS và miền núi; Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động cộng đồng vùng DTTS và miền núi; Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hòa giải ở cơ sở khi giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp của đồng bào vùng DTTS và miền núi; Thực hiện chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật vùng DTTS và miền núi.

Chia sẻ kinh nghiệm phổ biến pháp luật trong vùng đồng bào DTTS, báo cáo viên đã chia sẻ kỹ năng, hình thức, phương thức, giải pháp phổ biến pháp luật hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS với các đại biểu. Các giải pháp đặc thù trong thực hiện phổ biến pháp luật. Trao đổi về kinh nghiệm phối hợp, lồng ghép, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Trao đổi về nhu cầu, nguyện vọng của đối tượng thụ hưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào DTTS để tổng hợp, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết.

Báo cáo viên Trần Văn Tùy chia sẻ kỹ năng, hình thức, phương thức, giải pháp phổ biến pháp luật hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS với các đại biểu

Trọng tâm thực hiện phổ biến pháp luật theo các nhóm: Chủ chương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; Hiến pháp, bộ luật, luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào DTTS; các chính sách dân tộc thuộc Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi gia đoạn 2021 - 2030.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải nhấn mạnh: “Phổ biến, giáo dục pháp luật cần có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với người dân ở vùng DTTS và miền núi. Cần đa dạng về hình thức, phù hợp với đặc điểm, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của từng dân tộc, vùng, miền. Ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Dự kiến Hội nghị diễn ra trong hai ngày 22 và 23/9.