Ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024 tại tỉnh Hà Giang

01:30 PM 01/07/2024 |   Lượt xem: 1055 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà cùng Lãnh đạo Tổng cục Thống kê và Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tại Lễ ra quân

Cùng tham dự có ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang; Lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT, TCTK; điều tra viên thống kê, tổ trưởng, điều tra viên, giám sát viên cùng đại diện các sở, ngành thuộc tỉnh Hà Giang.

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT - XH của 53 DTTS, theo đó cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT - XH của 53 DTTS được tiến hành điều tra 5 năm một lần, vào các năm có số cuối là 4 và 9. Cuộc điều tra lần thứ nhất đã được tiến hành vào năm 2015, cuộc Điều tra lần thứ hai được thực hiện năm 2019. Đây là cuộc điều tra lần thứ 3, được triển khai bắt đầu từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 15/8/2024.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Lễ ra quân tại tỉnh Hà Giang

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà nhấn mạnh: Cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH 53 DTTS năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng. Qua điều tra, thu thập thông tin sẽ đưa ra các số liệu, chứng cứ tin cậy để giúp các cơ quan Trung ương cũng như các địa phương vùng DTTS có được những đánh giá chính xác về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2025, đánh giá 5 năm triển khai Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030; kết quả thực hiện Chương trình MTQG cũng như kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, chuẩn bị xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển giai đoạn tiếp theo 2026-2030; làm cơ sở để các cấp uỷ, tổ chức đảng chuẩn bị báo cáo và các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để triển khai công tác điều tra, thu thập thông tin một cách hiệu quả, bảo đảm  thực hiện thành công cuộc điều tra lần này, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan triển khai cuộc điều tra theo đúng tiến độ; đôn đốc Phòng Dân tộc và Chi cục Thống kê các huyện thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của cấp trên; phân công rõ ràng, cụ thể nội dung công việc cho từng giám sát viên.

Sau khi kết thúc điều tra, chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng kết quả điều tra 53 dân tộc năm 2024 trên địa bàn tỉnh, triển khai báo cáo phân tích kết quả điều tra và các báo cáo phân tích sâu theo chuyên đề phục vụ xây dựng kế hoạch 5 năm 2026-2030 và báo cáo đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại địa phương, in ấn các ấn phẩm, công bố công khai kết quả điều tra phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của tỉnh.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm mong muốn các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chuyên môn tổ chức tốt việc Điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn, đặc biệt là quán triệt, vận động người dân thuộc các địa bàn điều tra ủng hộ, tham gia tích cực, góp phần cho cuộc điều tra đạt kết quả tốt. Các cơ quan thông tin tuyên truyền quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi điều tra, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với cuộc điều tra.

Ông Lê Trung HIếu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân

Cũng tại Lễ ra quân, ông Lê Trung HIếu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhấn mạnh: Cuộc điều tra lần này trên địa bàn tỉnh Hà Giang là cực kỳ quan trọng, việc thu thập được thông tin sẽ giúp phản ánh đầy đủ, chính xác thực trạng dân số và nhà ở; giúp cho Đảng, Nhà nước xây dựng được những kế hoạch, chiến lược đúng đắn, xây dựng nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và vùng DTTS.

Để cuộc điều tra, thu thâp đạt kết quả cao, ông Lê Trung Hiếu đề nghị Cục Thống kê tỉnh Hà Giang phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc tỉnh triển khai cuộc điều tra theo đúng phương án và tiến độ đề ra. Đề nghị tổ trưởng và điều tra viên chấp hành nghiêm túc những quy định, triển khai đến đúng hộ, gặp đúng người, hỏi đúng câu hỏi, điền đúng thông tin, kiểm tra thông tin điều tra và gửi phiếu điều tra đúng hạn.

Ông Lê Trung Hiếu tin tưởng, qua cuộc điều tra sẽ tiếp tục đưa ra những thông tin, dữ liệu chất lượng để Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoạch định chiến lược, chính sách dân tộc trong thời gian tới; từng bước khắc phục, giải quyết những khó khăn đồng thời phát huy mạnh mẽ hơn tiềm năng, thế mạnh của cộng đồng các DTTS và vùng đồng bào DTTS, MN; tăng cường củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. 

Ngay sau Lễ ra quân, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Thị Hà cùng Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Lãnh đạo tỉnh Hà Giang và các điều tra viên đã đến điều tra, thu thập thông tin tại một số hộ gia đình xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật:

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà cùng đoàn công tác đi đến các hộ gia đình thuộc xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên để điều tra, thu thập thông tin

Đường vào thôn Làng Má, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên còn rất khó khăn

Đường vào thôn Làng Má, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên còn rất khó khăn

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà trực tiếp giám sát quá trình thu thập thông tin tại một gia đình tại thôn Làng Má, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên.

Toàn cảnh một cuộc điều tra, thu thập thông tin tại gia đình người dẫn tại thôn Làng Má, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên.

Xuân Thường