Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr gặp mặt đại biểu Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình

11:02 PM 03/08/2022 |   Lượt xem: 1374 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu NCUT tỉnh Hòa Bình

Thay mặt đoàn công tác, bà Đinh Thị Thảo - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình cho biết: Hoà Bình là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ đồng bào DTTS cao, với dân số toàn tỉnh 85,4 vạn người, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 74,43% dân số, gồm các dân tộc Mường, Thái, Tày, Dao, Mông, còn lại là một số DTTS khác.

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có tổng số 1.283 NCUT. Trong những năm qua, các chế độ, chính sách được tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả, qua đó đã kịp thời động viên, khích lệ NCUT phát huy mạnh mẽ vai trò, đóng góp tích cực vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội ở cơ sở, đồng thời NCUT cũng là những tấm gương tiêu biểu để đồng bào DTTS tin tưởng, nghe và làm theo.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr phát biểu tại buổi gặp mặt

Bằng tri thức bản địa và kinh nghiệm sống, NCUT thường xuyên vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phong tục tập quán tốt đẹp, truyền dạy chữ viết, giáo dục văn hoá, lưu truyền những nét đẹp văn hoá phi vật thể, đấu tranh xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Cùng với việc bày tỏ niềm vui khi được về thăm Thủ đô Hà Nội, vinh dự được Lãnh đạo UBDT tiếp đón, các đại biểu NCUT tỉnh Hòa Bình đã đề đạt nhiều ý kiến tâm huyết, đặc biệt là mong muốn tăng cường hơn nữa hiệu quả các chương trình, chính sách triển khai ở cơ sở; mong muốn Đảng, Nhà nước, UBDT tiếp tục quan tâm hơn đến vấn đề giáo dục, đào tạo nghề cho con em DTTS; tăng cường thêm các chính sách dành cho NCUT để đội ngũ này phát huy hiệu quả hơn nữa trong công tác của mình.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương về những đóng góp của NCUT tỉnh Hòa Bình trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của đồng bào.  

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh, kết quả sau hơn 10 năm thực hiện chính sách đối với NCUT cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS và NCUT. Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, những NCUT chính là lực lượng nòng cốt trong việc kết nối chính quyền với người dân phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc, vận động bà con tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc… do đó tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của NCUT trong vùng đồng bào DTTS.    

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr mong muốn bên cạnh những chính sách đầu tư của Nhà nước, đồng bào các dân tộc cũng cần phải cố gắng, tự lực vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội. Mong muốn đội ngũ NCUT tiếp tục phát huy những kết quả đã làm được, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các buổi trao đổi, bồi dưỡng kinh nghiệm, phát huy vai trò của mình giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có cuộc sống ngày càng phát triển.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr tặng quà lưu niệm của UBDT cho các thành viên trong Đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình

Nhân dịp Đoàn đại biểu NCUT tỉnh Hòa Bình về thăm UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr đã tặng quà, động viên và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu NCUT.

Xuân Thường