"Tỉnh Bắc Kạn cần phát huy thế mạnh, tập trung giải quyết những khó khăn đặc thù ở vùng đồng bào DTTS”

09:13 AM 17/01/2022 |   Lượt xem: 1984 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn chiều ngày 16/01

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc. Về phía tỉnh Bắc Kạn, có sự tham dự của đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tỉnh Bắc Kạn có diện tích tự nhiên 4.859 km2, dân số khoảng 320 nghìn người, gồm 7 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn 88,2%. Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 108/108 xã, phường, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi, 34 xã khu vực I, 7 xã khu vực II và 67 xã khu vực III, 648 thôn đặc biệt khó khăn. Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của cả nước và tỉnh Bắc Kạn diễn ra trong bối cảnh chịu tác động lớn của thiên tai, dịch bệnh, nhưng tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, KT-XH của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 3,73% so với năm 2020.

Về thực hiện chính sách dân tộc, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh, các đơn vị liên quan và các địa phương triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước kịp thời, có hiệu quả.

Toàn cảnh buổi họp

Đối với Chương trình MTQG, tỉnh Bắc Kạn xác định đây là Chương trình có vai trò rất quan trọng đối với đồng bào DTTS và sự phát triển KT-XH của địa phương. Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới giai đoạn 2021- 2030. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; chỉ đạo UBND cấp huyện thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế hoạt động; tổ chức rà soát đối tượng, địa bàn, nội dung thực hiện các dự án, tiểu dự án Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm.

Năm 2022, tỉnh Bắc Kạn tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG; kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, chính sách dân tộc theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định về phê duyệt Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam….

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh phát biểu tại buổi làm việc

Tỉnh Bắc Kạn kiến nghị Ủy ban Dân tộc quan tâm hỗ trợ tỉnh tháo gỡ một số vấn đề khó khăn liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG, như: Chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình MTQG; ưu tiên nguồn lực cho tỉnh thực hiện các dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư; có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình cấp bách; các chính sách chuyển tiếp cho thôn, bản đặc biệt khó khăn…

Bên cạnh đó, tỉnh đề nghị Ủy ban Dân tộc quan tâm đối với các chương trình, dự án có nhu cầu sử dụng vốn vay ODA và hợp tác quốc tế; ưu tiên trong tuyển dụng và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đối với công chức là người DTTS; thực hiện chế độ chính sách đặc thù khi sắp xếp các đơn vị hành chính, sáp nhập thôn, tổ dân phố; xem xét nâng mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chia sẻ với những khó khăn trong phát triển KT-XH của tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh như vậy, nhưng trật tự an toàn xã hội giữ vững, đoàn kết các dân tộc được tăng cường, đó là những kết quả đáng mừng.

Thông tin về tiến độ thực hiện Chương trình MTQG ở Trung ương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết, đây là chương trình lớn, rất mới, có sự tham gia của nhiều bộ, ngành, địa phương, vì vậy tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và cả hệ thống chính trị cơ sở để Chương trình MTQG đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng mong muốn tỉnh Bắc Kạn quan tâm kiện toàn bộ máy cơ quan công tác dân tộc; tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn đặc thù ở vùng đồng bào DTTS; bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; quan tâm phát triển nguồn nhân lực DTTS; tăng cường chuyển đổi số trong thực hiện chính sách dân tộc…

Về những kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã giải đáp và cho biết sẽ tiếp thu, giải quyết theo thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã dành sự quan tâm đến tỉnh Bắc Kạn trong triển khai chính sách dân tộc trong giai đoạn mới. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh cho biết, tỉnh sẽ tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, chủ động vào cuộc, quyết tâm triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG và những chính sách dân tộc khác, để vùng đồng bào DTTS tỉnh Bắc Kạn có cơ hội phát triển đi lên cùng đất nước.

Xuân Thường