Tuyên truyền về công tác bảo vệ phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào DTTS tỉnh Lai Châu

03:29 PM 18/11/2020 |   Lượt xem: 655 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên gia và báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản về Luật Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong vùng đồng bào DTTS; một số kinh nghiệm trong cộng đồng các dân tộc về bảo vệ, phát triển rừng, cùng định hướng và giải pháp trong thời gian tới...

Qua hội nghị đã góp phần nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đồng bào DTTS, thông qua các luật tục, các phong tục tập quán như: tục cúng rừng, lễ hội xuống đồng...; bảo vệ rừng cũng chính là bảo vệ môi trường nơi đồng bào DTTS sinh sống, giúp cho các cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương chủ động gắn các chương trình phát triển KT-XH với hoạt động bảo vệ rừng, góp phần cải thiện đời sống của đồng bào vùng DTTS.

Các đại biểu tham dự đánh giá cao ý nghĩa, vai trò những nội dung được giới thiệu tại Hội nghị, đồng thời đề xuất, trong thời gian tới UBDT tổ chức nhiều hơn các hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tới người dân nói chung và nhất là vùng đồng bào DTTS nói riêng để góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN.