Văn phòng

10:02 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 6453 |   In bài viết | 

Tên đơn vị: Văn phòng Ủy ban Dân tộc
Địa chỉ: Số 80 Phan Đình Phùng - Hà Nội 
Điện thoại: 0804 4329 
Emailvanphonguyban@cema.gov.vn     

Quyết định số 268/QĐ-UBDT ngày 25/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban Dân tộc

 


Lò Quang Tú
Chánh Văn phòng 

 

Nguyễn Văn Thức
Phó Chánh Văn phòng 

 

Ngô Quang Hải 
Phó Chánh Văn phòng  


Vi Thị Bích Nghĩa
Trưởng phòng
Quản trị - Bảo vệ 

  

 

 
Trương Thị Bích Hạnh
Trưởng phòng 
Kế toán - Tài vụ 

 

 

 

 Nguyễn Văn Huân
Phó Trưởng phòng
Hành chính - Thư ký

Vũ Thị Bẩy
Phó Trưởng phòng 
Kế toán - Tài vụ

Bùi Thị Hiền
Phó Trưởng phòng 
Văn thư - Lưu trữ  

 
 
Đỗ Thị Hà Thanh
Phó Trưởng phòng 
Kế toán - Tài vụ 
Phạm Phú Thịnh
Phó Trưởng phòng
Hành chính - Thư ký
Vũ Mạnh Tuấn
Phó Trưởng phòng 
Quản trị - Bảo vệ
 
 
 
(Xin bổ xung ảnh sau)
Lê Đình Hùng
Phó Trưởng phòng 
Hành chính - Thư ký
  Nguyễn Văn Hanh
Phó Trưởng phòng 
Hành chính - Thư ký

 

 
Vi Thị Thủy
Phó Trưởng phòng 
Văn thư - Lưu trữ  
Tô Minh Huấn
Phó Trưởng phòng 
Quản trị - Bảo vệ
Nguyễn Thị Thảo
Phó Trưởng phòng 
Kế toán - Tài vụ 

 

Trần Văn An
Đội trưởng
Đội xe 
Phạm Văn Hoàng
Đội phó 
Đội xe  

 Nguyễn Bá Ngọc
Đội phó
Đội xe

 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 163 Lương Đình Của, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0837402097-0837402094
Quyết định số 415/QĐ-UBDT ngày 12/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh


 

 Lã Chí Dũng
Trưởng Văn phòng đại diện 


 

Phạm Thanh Hải
Phó Văn phòng đại diện