Văn phòng

12:00 AM 20/01/2021 |   Lượt xem: 22317 |   In bài viết | 

VĂN PHÒNG ỦY BAN

 
   
  Lò Quang Tú
Chánh Văn phòng 
 
     

 
Phạm Bình Sơn
Phó Chánh Văn phòng
Vũ Trung Kiên
Phó Chánh Văn phòng
Bùi Quốc Thắng
Phó Chánh Văn phòng
 
 
Nguyễn Văn Huân
Phó Trưởng phòng
Tổng hợp
Phạm Phú Thịnh
Trưởng phòng
Tổng hợp
 
     
 
Trần Văn An
 Phó Trưởng phòng 
Hành chính - Quản trị
Vũ Mạnh Tuấn
 Trưởng phòng 
Hành chính - Quản trị

Nguyễn Bá Ngọc
 Phó Trưởng phòng 
Hành chính - Quản trị

     
 
Tô Minh Huấn
 Phó Trưởng phòng 
Hành chính - Quản trị
  Lê Đình Hùng
 Phó Trưởng phòng 
Hành chính - Quản trị
     
 
Vi Thị Thủy
Phó Trưởng phòng 
Văn thư - Lưu trữ và KSTTHC
Bùi Thị Hiền
Trưởng phòng 
Văn thư - Lưu trữ và KSTTHC
 
     

 

Vũ Thị Bẩy
Phó Trưởng phòng 
Kế toán - Tài vụ

Đỗ Thị Hà Thanh
Trưởng phòng 
Kế toán - Tài vụ 

 

     
     
     
     

 

Quyết định số 268/QĐ-UBDT ngày 25/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban Dân tộc

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Phạm Thanh Hải
Trưởng Văn phòng đại diện

 

Quyết định số 415/QĐ-UBDT ngày 12/7/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh