Xin ý kiến cho Dự thảo lần 3 Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135

09:56 AM 07/02/2017 |   Lượt xem: 7125 |   In bài viết | 

Ủy ban Dân tộc đăng tải Dự thảo lần 3 Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Mọi ý kiến góp ý gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình 135 - Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 043.734.9441, email: vanphongdieuphoi135@cema.gov.vn.

Dự thảo lần 3 Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 xem tại đây