Lễ truy tặng Huân chương Sao vàng cho ông Hoàng Trường Minh - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Dân tộc Trung ương

11:42 AM 28/08/2010 |   Lượt xem: 2240 |   In bài viết | 

Đồng chí Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban thừa uỷ quyền Chủ tịch nước trao tặng huân chương cho đại diện gia đình ông Hoàng Trường Minh. Đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, các vụ, đơn vị Ủy ban Dân tộc và các thành viên trong gia đình ông cùng tham dự buổi lễ truy tặng.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Hoàng Trường Minh:
- Tháng 03/1945  - 03/1946 tham gia Thanh niên cứu quốc, là Trung đội trưởng tự vệ xã; học trường Quân chính kháng Nhật ở Tân Trào.
- Tháng 07/1945 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương; Tỉnh Ủy viên Tuyên Quang; Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Tuyên Quang.
- Năm 1947 -1953 Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Lào Cai (từ 1953 kiêm chính trị viên Tỉnh đội).
- Năm 1954 -1976 Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Lào Cai.
- Tháng 8/1976: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Sau khi hợp nhất tỉnh làm Bí thư Tỉnh ủy Cao Lạng (1976 - 1978); Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thống nhất tỉnh, khi chia tỉnh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn (1978 - 1981); Ủy viên Quân khu ủy Quân khu I.
- Nguyên Ủy viên BCHTW Đảng các khóa IV, V và VI (từ 12/1976 - 06/1991).
- Nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa II, III, IV, V, VI, VII, VIII (từ 1960 - 1992); Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (Khóa VII); Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VIII; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Mặt trân Tổ quốc Việt Nam khóa II và khóa III; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào.
- Năm 1982 - 1089 Ủy viên BCHTW Đảng - Trưởng Ban Dân tộc Trung ương.

Các hình thức khen thưởng:
- Huân chương Độc Lập hạng Nhất.- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất
- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất
- Huy chương chiến thắng hạng nhất. Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

NKT