Vụ Địa phương II, Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Kon Tum

04:56 AM 10/09/2010 |   Lượt xem: 1641 |   In bài viết | 

Tham dự hội nghị gồm 120 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và người sản xuất giỏi của 2 huyện Kon Rẫy và Kon PLông.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu các nhóm chủ đề chính như: những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường, một số nội dung cơ bản của việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Các Chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển bền vững đang thực hiện trên vùng đồng bào dân tộc và miền núi; tầm quan trọng của môi trường đối với xã hội và sức khoẻ con người; tuyên truyền giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững vùng dân tộc và miền núi. Bên cạnh đó, Hội nghị còn giới thiệu các chính sách, chương trình, dự án đang thực hiện tại vùng dân tộc và miền núi của tỉnh; một số vấn đề trong việc lồng ghép thực hiện chính sách, chương trình dự án gắn với bảo vệ môi trường, khó khăn tồn tại và giải pháp. Đây là những nội dung quan trọng, đưa ra những vấn đề bức xúc, thiết thực đối với đời sống của các dân tộc trên địa bàn.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Vụ Địa phương II Ủy ban Dân tộc đã nhấn mạnh: việc tuyên truyền phổ biến công tác Bảo vệ môi trường đối với đồng bào dân tộc thiểu số là một nhiệm vụ rất quan trọng, được Đảng và nhà nước hết sức quan tâm nhằm góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết về môi trường và công tác bảo vệ môi trường trong vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Sau khi kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, lãnh đạo hai huyện Kon Rẫy và Kon Plông đã đánh giá rất cao kết quả của Hội nghị và đề nghị cán bộ xã, các trưởng thôn, bản và người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến luật cho đồng bào tại địa phương mình và giải đáp một phần những vướng mắc liên quan đến các nội dung về môi trường và bảo vệ môi trường trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kiều Trang

Tin khác