Quyết định công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2021 cho Học viện Dân tộc

12:00 AM 28/04/2021 |   Lượt xem: 8821 |   In bài viết | 

Quyết định số 57a/QĐ-HVDT ngày 28/4/2021: 57a/QĐ-HVDT - 28-4-2021.pdf 

Kèm theo: Quyết định số 823/QĐ-UBDT ngày 28/12/2020: 823/QĐ-UBDT-28-12-2020.signed.pdf