Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Ủy ban Dân tộc (đợt 2)

12:00 AM 27/04/2021 |   Lượt xem: 3082 |   In bài viết | 

Quyết định số 274/QĐ-UBDT ngày 27/4/2021: 274/QĐ-UBDT.signed.pdf 

Số liệu thuyết minh kèm theo: 274/QĐ-UBDT - so lieu.rar