Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021

03:14 PM 11/01/2022 |   Lượt xem: 3025 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí: Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính; Thông tấn xã Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg; lãnh đạo cơ quan công tác dân tộc các địa phương dự tại các điểm cầu.

Theo báo cáo tại Hội nghị cho thấy, chủ trương cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí không thu tiền cho vùng đồng bào DTTS&MN, vùng ĐBKK giai đoạn 2019-2021 là chủ trương, chính sách hoàn toàn đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; truyền tải sâu rộng bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc; bám sát nhiệm vụ chính trị của UBDT nói riêng, cơ quan làm công tác dân tộc nói chung.

Trong giai đoạn 2019-2021, tổng số xuất bản của 19 báo, tạp chí đạt gần 34 triệu ấn phẩm, cung cấp cho 424.529 đối tượng được thụ hưởng. Công tác giao, nhận các ấn phẩm được triển khai đúng quy định; bưu điện tuyến tỉnh, huyện phân phối, kiểm đếm, đóng góp, bàn giao đúng trình tự. Đội ngũ bưu tá xã đã cấp phát ấn phẩm tới đối tượng thụ hưởng ở các xã, thôn bản.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg đã bám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của UBDT; thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin đầy đủ, kịp thời về các sự kiện quan trọng, những vấn đề cấp bách như: trên 1.100 tin, bài tập trung tuyên truyền kết quả thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trên 10 nghìn tin, bài tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; tuyên truyền về cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Đại biểu Quốc hội khóa XV; tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; 75 năm Ngày thành lập Cơ quan quản lý về công tác dân tộc; phòng, chống dịch Covid-19; cùng với đó là những nội dung khác liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc như: Nâng cao nhận thức cho đồng bào; gương người tốt, việc tốt; phong trào khởi nghiệp - làm giàu; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phổ biến áp dụng khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và bảo vệ môi trường…

Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ giữa UBDT với các Bộ, ngành, địa phương; sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân các cấp đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức thực hiện chính sách.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đánh giá cao những kết quả thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg giai đoạn 2019-2021 cho vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK. Các đại biểu dự hội nghị đã nêu một số tồn tại trong quá trình thực hiện và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong giai đoạn 2022-2025 như: nâng cao vai trò của Ban Dân tộc các địa phương; đổi mới hình thức cung cấp thông tin (tăng cường thêm báo hình, số hóa nội dung trên các mạng xã hội, đầu tư đồng bộ hệ thống truyền thanh, cung cấp thiết bị di động thông minh...); vận động người dân có thói quen đọc báo; kịp thời điều chỉnh và mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách; nâng cao chất lượng, tăng cường thêm nội dung, chuyên đề như: giải đáp pháp luật, bản sắc văn hóa; thành lập kênh để kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng UBDT trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần quan trọng đối với sự phát triển vùng DTTS&MN thời gian qua. Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã trao đổi, giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, đặc biệt những ý kiến từ các địa phương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị công tác tổng kết 3 năm thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg cần đánh giá một cách khách quan nhất, chỉ rõ những kết quả, hạn chế, trên cơ sở các kiến nghị, đưa ra giải pháp thực hiện giai đoạn tiếp theo để phát huy vai trò của báo chí, của từng chủ thể trong thực hiện chính sách. Trong bối cảnh khó khăn chung do tác động của đại dịch Covid-19, cần sử dụng hiệu quả nguồn lực, phát huy tối đa tác dụng của chính sách, lấy người dân làm chủ thể để từ đó đem lại lợi ích cho nhân dân, biến thay đổi nhận thức thành hành động để đồng bào tự vươn lên, làm chủ cuộc sống.

Các đại biểu dự Hội nghị

Các điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị

Với đặc thù vùng đồng bào DTTS&MN còn nhiều khó khăn, các cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hình thức để truyền tải thông tin đến với người dân; đẩy mạnh công tác bám sát địa bàn để tiếp nhận thông tin hai chiều và phản ánh thông tin một cách chân thực, kịp thời, đầy đủ. “Với đặc thù từng địa bàn, từng dân tộc cần có hình thức phù hợp, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm để người dân tiếp cận thông tin dễ dàng, nhanh chóng”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh.

Thời gian tới, trên cơ sở triển khai Chương trình MTQG, cần sớm rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, tránh làm gián đoạn việc thực hiện chính sách. Cần điều chỉnh công tác xây dựng kế hoạch để tháo gỡ các khó khăn của giai đoạn 2019-2021. Công tác phối hợp, đánh giá, sơ kết hàng năm cần được triển khai hiệu quả hơn.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Tài chính, các cơ quan quản lý báo chí, các báo và tạp chí tham gia Quyết định số 45/QĐ-TTg, cơ quan phát hành báo chí và cơ quan công tác dân tộc các cấp đã cùng UBDT thực hiện chính trị được giao. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT mong muốn trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chặt chẽ hơn để triển khai chính sách đạt hiệu quả cao nhất trong giai đoạn tiếp theo.