LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 15/10/2018 đến 19/10/2018)

09:49 PM 14/10/2018 |   Lượt xem: 397 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(15/10)

Thứ 3
(16/10)

Thứ 4
(17/10)

Thứ 5
(18/10)

Thứ 6
(19/10)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Đi công tác Đi công tác
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Đi công tác Đi công tác Đi công tác Đi công tác Đi công tác
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Giải quyết công việc Đi công tác Đi công tác Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Chỉ đạo hoàn thiện cuốn sổ tay kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Giải quyết công việc

Chỉ đạo hoàn thiện cuốn sổ tay hỏi - đáp pháp luật

Chỉ đạo hoàn thiện cuốn sổ tay hỏi - đáp pháp luật

Chỉ đạo hoàn thiện cuốn sổ tay hỏi - đáp pháp luật

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014 - 2018

Giải quyết công việc

Chỉ đạo kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các tỉnh về việc triển khai Nghị định 116/2016/NĐ-CP

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo hoàn thiện cuốn sổ tay hỏi - đáp pháp luật

Chỉ đạo hoàn thiện cuốn sổ tay hỏi - đáp pháp luật

Chỉ đạo hoàn thiện cuốn sổ tay hỏi - đáp pháp luật

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Tham gia Diễn đàn Quốc tế về phát triển biên cương 2018 tại Bắc Kinh

Tham gia Diễn đàn Quốc tế về phát triển biên cương 2018 tại Bắc Kinh

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Làm việc với tổ chức Care về kế hoạch triển khai hoạt độn năm 2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

THANH TRA 

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Sáng: Họp với phòng tiếp dân

Chiều: Họp lãnh đạo thanh tra

Sáng: Họp với lãnh đạo đơn vị giải quyết đơn thư

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp thường vụ Đảng ủy

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp BCH Đảng bộ mở rộng

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Sáng: Thanh tra báo Tiền phong

Chiều: Họp lãnh đạo thanh tra

Thanh tra báo Tiền phong

Thanh tra báo Tiền phong

 Thanh tra báo Tiền phong

Thanh tra báo Tiền phong

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp lãnh đạo thanh tra

Sáng: Họp với lãnh đạo đơn vị giải quyết đơn thư

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp BCH Đảng bộ mở rộng

Chiều: Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Sáng: Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Tham dự phiên họp thứ 28 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để trực tiếp báo cáo tóm tắt đánh giá 3 năm về chính sách hỗ trợ phát triển KTXH vùng DTTS, miền núi (giai đoạn 2016 - 2018)
Địa điểm: Phòng Tân Trào, tầng 2, Tòa nhà Quốc hội

16h00: Họp liên tịch Văn phòng về công tác cán bộ
Địa điểm: Hội trường nhà B

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 29
Địa điểm: Hội trường nhà C

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Sáng: Làm việc tại cơ quan

16h00: Họp liên tịch Văn phòng về công tác cán bộ
Địa điểm: Hội trường nhà B

Sáng: Làm việc tại cơ quan

16h30: Tiếp đoàn NCUT TP. Đà Nẵng.
Địa điểm: Hội trường Nhà C

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Đi công tác tỉnh Thanh Hóa

Đi công tác tỉnh Thanh Hóa

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Sáng: Làm việc tại cơ quan

16h00: Họp liên tịch Văn phòng về công tác cán bộ
Địa điểm: Hội trường nhà B

Tham dự Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban về công tác cán bộ, công tác rà soát cán bộ, sửa đổi một số quy chế về công tác cán bộ.
Địa điểm: Phòng họp nhà D

Tham dự Họp Ban Cán sự Đảng Ủy ban về công tác cán bộ, công tác rà soát cán bộ, sửa đổi một số quy chế về công tác cán bộ.
Địa điểm: Phòng họp nhà D

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h00: Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Dự phiên họp thường kỳ quý III/2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội
Địa điểm: Hội sở chính, số 169 Linh Đường, Hoàng Mai, HN

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

Sáng: Làm việc tại cơ quan

16h00: Họp liên tịch Văn phòng về công tác cán bộ
Địa điểm: Hội trường nhà B

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Giải quyết công việc

Họp chi bộ; Họp Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp giao ban LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Giải quyết công việc

Họp chi bộ; Họp Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

Sáng: Giải quyết công việc.

Chiều: Dự Hội thảo tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Họp chi bộ; Họp Vụ Tổng hợp Giải quyết công việc Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2018 Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Giải quyết công việc

Họp chi bộ; Họp Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

Đi công tác tỉnh Thanh Hóa

Đi công tác tỉnh Thanh Hóa

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương Đi công tác địa phương Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh

Chiều: Giải quyết công việc
Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chỉ đạo báo cáo tuần 42

Chủ trì tiếp Đoàn đại biểu NCUT tỉnh Bình Thuận tại đơn vị

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tham gia tiếp Đoàn đại biểu NCUT tỉnh Bình Thuận  tại đơn vị

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Chỉ đạo làm đề xuất Trình lãnh đạo Ủy ban xin chủ trương tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tham gia tiếp Đoàn đại biểu NCUT tỉnh Bình Thuận  tại đơn vị
Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Chỉ đạo Tổng hợp số liệu tổng kết chính sách giai đoạn 2016-2020 và định hướng, chính sách giai đoạn 2021-2025 của 10 tỉnh trong KV

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Tham gia tiếp Đoàn đại biểu NCUT tỉnh Bình Thuận  tại đơn vị

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Chủ trì họp Cơ quan sơ kết công tác quý III/2018

Chỉ đạo phối hợp kiểm tra xác nhận Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH của CC, NLĐ

Chủ trì họp Chi bộ sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018

Chỉ đạo báo cáo tuần 42

Chỉ đạo báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 10/2018

Dự Hội nhị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VIII, do Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại tỉnh Cà Mau

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Dự họp giao ban tuần

Dự họp Cơ quan sơ kết công tác quý III/2018

Dự họp Chi bộ sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2018

Chỉ đạo báo cáo công tác dân tộc tháng 10/2018 của Vụ

Giải quyết công việc

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

 

 

 

 

 

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

       

 

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

         

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm tham dự cuộc họp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KTXH vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2016 - 2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Đi công tác Quảng Ninh (Tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả báo cáo đánh giá giữa kỳ CT135 giai đoạn 2016 - 2020)

Đi công tác Quảng Ninh (Tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả báo cáo đánh giá giữa kỳ CT135 giai đoạn 2016 - 2020)

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (từ 03-23/10/2018)

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (từ 03-23/10/2018) Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (từ 03-23/10/2018) Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (từ 03-23/10/2018) Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 (từ 03-23/10/2018)
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm tham dự cuộc họp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KTXH vùng DTTS, miền núi giai đoạn 2016-2018 Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Đi công tác Quảng Ninh (Tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả báo cáo đánh giá giữa kỳ CT135 giai đoạn 2016 - 2020)

Đi công tác Quảng Ninh (Tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả báo cáo đánh giá giữa kỳ CT135 giai đoạn 2016 - 2020)

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 42 tại Phòng họp tầng  2 nhà A

- Chiều: Giải quyết công việc

Cả ngày: Giải quyết công việc

- 8h30: Dự Hội thảo của Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tại 01 Liễu Giai

- Chiều: Giải quyết công việc

- 8h30: Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác quý III, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2018 tại Giảng đường nhà C

- Chiều: Giải quyết công việc

Cả ngày: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

Cả ngày: Dự "Diễn đàn Trung Quốc về phát triển biên cương 2018" tại Trung Quốc

Cả ngày: Dự "Diễn đàn Trung Quốc về phát triển biên cương 2018" tại Trung Quốc

- Sáng: Giải quyết công việc

- 14h00: Chủ trì họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 2/2018 tại Hội trường tầng  3 nhà A

- 8h30: Dự Hội nghị sơ kết công tác quý III, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2018 tại Giảng đường nhà C

- Chiều: Giải quyết công việc

Cả ngày: Đi công tác triển khai lớp bồi dưỡng Chương trình 135 tại Thừa Thiên - Huế

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Họp CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp triển khai đề án CNTT trình CP

Chiều: Họp triển khai CSDL DTTS tại các Tỉnh

Sáng: Họp triển khai dự án điều tra cơ bản

Chiều: Họp triển khai dự án bảo vệ môi trường

Sáng: Họp Ban QLDA CNTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Chiều: Làm việc với khối nội dung

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

 

Giải quyết công việc

 

Giải quyết công việc

 

Giải quyết công việc

 

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Họp Giao ban Báo chí TW

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

14h30: Báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải về Quy hoạch tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc sơ bộ công trình Khách sạn Dân tộc. Phòng họp Nhà D-UBDT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

16h30: Dự buổi gặp mặt của Lãnh đạo Ủy ban với đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS TP. Đà Nẵng. Hội trường Nhà C -UBDT

Giải quyết công việc

8h00: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng lần thứ 29. Hội trường Nhà C - UBDT

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

14h30: Báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải về Quy hoạch tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc sơ bộ công trình Khách sạn Dân tộc. Phòng họp Nhà D-UBDT

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2

8h00: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng lần thứ 29. Hội trường Nhà C - UBDT

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

14h30: Báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải về Quy hoạch tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc sơ bộ công trình Khách sạn Dân tộc. Phòng họp Nhà D-UBDT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn