Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

04:06 PM 24/06/2024 |   Lượt xem: 1545 |   In bài viết | 

Văn phòng Ủy ban Dân tộc thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý. 

Chi tiết Thông báo xem TẠI ĐÂY