Thư gửi đồng bào các tỉnh Cao, Bắc, Lạng - 2-9-1947

07:50 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 2787 |   In bài viết | 
Hỡi đồng bào yêu quý !
Nhân ngày kỷ niệm Độc lập, tôi gửi lời thân ái hỏi thăm đồng bào.
Tôi luôn nhớ đến những ngày tôi công tác ở tỉnh ta, cùng mấy đồng chí trong tỉnh, trèo đèo, lặn suối, ở núi, nằm hang; khi thì cùng 5,7 anh chị em bí mật tuyên truyền, huấn luyện, tổ chức, khi thì cùng các anh em du kích đánh Nhật, chống Pháp, trừ việt gian. Anh em no đói có nhau, sướng khổ cùng nhau, đồng lòng một chí. Do đó mà đào tạo nên những cán bộ quân sự và chính trị.
Tôi không bao giờ quên, trong những ngày gian nan cực khổ đó, đồng bào trong tỉnh ta, các cụ già, các chị em phụ nữ, anh em nông dân, các em thanh niên, các cháu nhi đồng, ai cũng hăng hái giúp đỡ. Mặc dầu Tây và Nhật thẳng tay khủng bố, đốt làng, phá nhà, bắt người, nhưng đồng bào vẫn kiên quyết giúp đỡ cách mệnh. Đồng bào Thổ, đồng bào Nùng, đồng bào Mán, đồng bào Mèo cho đến anh em Hoa kiều, người thì giúp chúng tôi ăn, kẻ thì cho chúng tôi áo. Có những đồng bào nhịn ăn, nhịn mặc, bán trâu, bán ruộng để giúp chúng tôi làm cách mệnh. Thật là quý hoá vô cùng.
Ngày nay, nước ta tuy đã độc lập, nhưng thực dân Tây còn muốn cướp nước ta, để bắt chúng ta đi phu, đóng thuế, nộp thóc, trồng đay, để không cho chúng ta phát rẫy, làm nương, không cho chúng ta tổ chức học hành, như trong thời kỳ nô lệ.
Vì vậy chúng ta phải kháng chiến cứu nước.
Đồng bào tỉnh ta rất hăng hái giúp cách mệnh trong mấy năm trước. Tôi chắc rằng đồng bào cũng hăng hái ủng hộ kháng chiến trong lúc này.
Việt Bắc trước kia là căn cứ của cách mệnh đã nổi tiếng khắp cả nước, khắp thế giới. Thì ngày nay, Việt bắc phải thành căn cứ của kháng chiến để giữ lấy địa vị và cái danh giá vẻ vang của mình.
Cách mệnh đã do Việt bắc mà thành công. Thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi. Mong đồng bào đều gắng sức.
Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 2 tháng 9 năm 1947
Hồ Chí Minh